Procesbevillingsnævnet

14 aug 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Straffesag om råb af ”corona” og host mod to politibetjente

14 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Begreberne behandlingsteknik og -metode i patientskadesag

14 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Valg af værge

10 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Sag om gæsteprincippet

09 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Regulering af vandløb og prøvelse af påbuds vilkår om udbedring

08 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Om fremme af grønlandsk straffesag uden tiltaltes tilstedeværelse

08 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Ophævelse af sagsomkostninger i en sag om erstatning efter trafikuheld

07 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Spørgsmål om et retsforhold kunne anses for internationalt

07 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Om beskatning af autocamper

07 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Eksklusion af andelshaver

06 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Om fastsættelsen af sagsomkostninger i en entreprisesag

02 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Straffastsættelsen for drabsforsøg med baggrund i en bandekonflikt