Procesbevillingsnævnet

02 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Straffastsættelsen for drabsforsøg med baggrund i en bandekonflikt

02 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Forsvareres adgang til aktindsigt i politimateriale om bandetilknytning

02 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Lejesag om fristen for udlejers erstatningskrav mod fraflyttet lejer

02 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Pantefogedudlæg i indestående på klientkonto

01 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Straffastsættelse i en sag om økonomisk kriminalitet

01 jul 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Procesbevillingsnævnets årsberetning for 2019

26 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Om dommers inhabilitet i sag om erstatning for strafferetlig forfølgning

24 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Afslag på anketilladelse til Højesteret i sag om download og fildeling

16 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Kapitalejers personlige hæftelse for et kapitalselskabs forpligtelser

12 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Om fremlæggelse af skønserklæringer

11 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Straffastsættelse for indrejse i strid med et indrejseforbud

11 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Tiltaltes påstand efter anklagemyndighedens anke