Procesbevillingsnævnet

07 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Eksklusion af andelshaver

07 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Spørgsmål om et retsforhold kunne anses for internationalt

07 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Om beskatning af autocamper

06 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Om fastsættelsen af sagsomkostninger i en entreprisesag

02 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Straffastsættelsen for drabsforsøg med baggrund i en bandekonflikt

02 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Forsvareres adgang til aktindsigt i politimateriale om bandetilknytning

02 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Lejesag om fristen for udlejers erstatningskrav mod fraflyttet lejer

02 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Pantefogedudlæg i indestående på klientkonto

01 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Straffastsættelse i en sag om økonomisk kriminalitet

01 jul 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Procesbevillingsnævnets årsberetning for 2019

26 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Om dommers inhabilitet i sag om erstatning for strafferetlig forfølgning

24 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Afslag på anketilladelse til Højesteret i sag om download og fildeling