23 nov 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Lukning af telefoner mandag den 23. november 2020

20 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Kuratorpålæg

19 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Voldgiftslovens anvendelse på en skønssag

13 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Sagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse

13 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Anvendelse af retsplejelovens § 389 a i en tvangsfuldbyrdelsessag

13 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Om anbringende frafaldet i byretten kunne fremsættes under ankesagen

02 nov 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Meldepligt

30 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Sagsomkostninger i fildelingssager

30 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Angivelse af forkert områdekode ved parkering på privat parkeringsområde

30 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Pålæg om at refundere statskassen salær til beskikket advokat

30 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Ophævet sagsomkostninger, hvor modparten har fået medhold i 2 %

27 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Straf for grov vold begået som led i en bandekonflikt