Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

14 jun 2021

Procesbevillingsnævnet

P-afgift på sted godkendt til parkering hvor endnu ikke udført afstribning

Procesbevillingsnævnet har den 10. juni 2021 meddelt et anpartsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. marts 2021 (B-53-21).

Københavns Kommune fik den 8. oktober 2019 tilladelse fra Københavns Politi til at etablere en række parkeringsbåse på et nærmere angivet fortovsareal i et område på Christianshavn.

Københavns Kommune gav efterfølgende ordre til kommunens vejafdeling om at foretage afmærkning af de godkendte parkeringsbåse.

Den 4. november 2019 udstedte Københavns Kommune en parkeringsafgift til en bil ejet af et anpartsselskab vedrørende parkering på et af de arealer, som politiet den 8. oktober 2019 havde godkendt til parkering. Parkeringsafgiften blev udstedt med henvisning til, at parkering var sket på et fortovsareal, og derfor var ulovlig.

Først den 12. november 2019 blev parkeringsbåsene afmærket.

Byretten fastslog, at parkeringsafgiften ikke var blevet lovligt pålagt

Retten fastslog, at det med politiets tilladelse af 8. oktober 2019 ikke længere var forbudt at parkere på fortovet, og at der herefter ikke var lovhjemmel til at udskrive kontrolafgifter på stedet. Det forhold, at kommunens vejafdeling først udførte selve afstribningen mere end en måned efter, kunne ikke ændre herpå.

Parkeringsselskabet ankede byrettens dom med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Landsretten kom frem til det modsatte resultat

Landsretten fastslog, at parkeringsafgiften var pålagt med rette.

Landsretten anførte, at den omstændighed, at kommunen forinden havde ansøgt om og opnået politiets tilladelse til etablering af parkeringspladser på det pågældende areal, ikke kunne føre til et andet resultat, idet det måtte lægges til grund, at parkeringspladserne endnu ikke var etableret den 4. november 2019.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/08639.