Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 maj 2021

Procesbevillingsnævnet

Sag om salær for aflyste retsdage som følge af COVID-19

Procesbevillingsnævnet har den 5. maj 2021 meddelt en forsvarer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om salær, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. november 2020 (S-0002-19).

Forsvareren repræsenterede en tiltalt i en straffeankesag om vold og ulovlig våbenbesiddelse. Sagen blev i februar 2019 i Vestre Landsret berammet til afholdelse af hovedforhandling over 10 retsdage i september og oktober 2019.

I august 2019 blev sagen udsat på ubestemt tid som følge af teledata-sagen.

Sagen blev herefter i oktober 2019 omberammet til afholdelse af hovedforhandling over 11 retsdage i april 2020.

Sagen blev i april 2020 udsat som følge af COVID-19.

Forsvareren anmodede herefter landsretten om at blive tilkendt salær for de aflyste retsdage.

Landsretten fandt, at sagen, der var berammet over 10-11 retsdage, måtte anses som længerevarende, og at der derfor efter omstændighederne kunne tilkendes forsvareren et passende vederlag for de aflyste retsdage. Landsretten tilkendte herefter forsvareren et yderligere salær for aflysningerne i forbindelse med teledatasagen. Landsretten fandt derimod ikke, at der var grundlag for at tilkende forsvareren et vederlag for de retsdage, som var aflyst som følge af Covid-19. Der blev i den forbindelse særligt henvist til, at udsættelsen af sagen på grund af Covid-19 var et led i en generel lukning af domstolene, og at forsvareren ikke var stillet anderledes som følge af, at hun havde indrettet sin virksomhed efter denne sag, end hun ville have været, hvis hun havde skullet møde i en række andre sager, idet disse sager som udgangspunkt også ville være blevet udsat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/01130.