Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

25 maj 2021

Procesbevillingsnævnet

Anvendelse af retsplejelovens § 253, stk. 4, i en børnebortførelsessag

Procesbevillingsnævnet har den 17. maj 2021 meddelt en far tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. februar 2021 (BS-4864/2021).

I november 2020 forlod en far USA sammen med sin søn under en verserende sag om forældremyndig over den pågældende søn.

Moderen anmodede ultimo november 2020 om tilbagelevering af hendes søn til hende i USA i henhold til Haagerkonventionen, hvorefter Social- og Indenrigsministeriet anmodede Familieretten i Københavns Byret om at tage stilling til spørgsmålet om tilbagelevering af barnet.

Familieretten i Københavns Byret udskilte spørgsmålet om, hvorvidt Haagerkonventionen fandt anvendelse i sagen, til særskilt forhandling og afgørelse og afsagde ultimo januar 2021 en såkaldt ”del-kendelse”, hvorved familieretten bestemte, at sagen fremmes.

Faderen kærede familierettens afgørelse direkte til Østre Landsret, ligesom faderen tillige ansøgte om Procesbevillingsnævnets tilladelse til kære af familierettens kendelse til landsretten.

Landsretten afviste kæremålet

Østre Landsret fandt, at den afsagte kendelse var en delafgørelse, som alene kunne kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 4. Da en sådan tilladelse ikke forelå, afviste landsretten kæremålet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/07423.