Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

25 maj 2021

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om kast med vand mod togrevisor

Procesbevillingsnævnet har 1. februar 2021 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. oktober 2020 (S-1070-20).

Den tiltalte, som var blevet tildelt en kontrolafgift for manglende billet i toget, kastede på perronen vand fra en vandflaske på en togrevisor. Parterne afgav divergerende forklaringer i forhold til, om vandet havde ramt togrevisoren i ansigtet. Den tiltalte blev blandt andet tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved at have udøvet vold mod togrevisoren.

Byretten dømte tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 119

Byretten lagde til grund, at tiltalte kastede en så betydelig mængde vand mod togrevisoren, der var i DSB uniform, at forholdet var omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, 1. pkt. Tiltalte blev derfor fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Tiltalte blev samtidig fundet skyldig i to andre forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 119 og § 121. Tiltalte blev idømt en fællesstraf på fængsel i 40 dage (betinget).

Tiltalte ankede dommen til landsretten.

Landsretten dømte ligeledes tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 119

Landsretten fandt ligeledes, at tiltalte var skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119 dog med den ændring, at det ikke fandtes bevist, at vandet havde ramt togrevisoren i ansigtet. Landsretten fandt endvidere tiltalte skyldig i de øvrige overtrædelser af straffelovens § 119 og § 121.

Landsretten forhøjede straffen til ubetinget fængsel i 60 dage. Straffen blev fastsat som en tillægs- og fællesstraf med en reststraf på 32 dage.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/01352.