Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 feb 2021

Procesbevillingsnævnet

Fortolkning af vidneudelukkelsesreglerne

Procesbevillingsnævnet har den 1. februar 2021 meddelt to personer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. november 2020 (BS-21815/2020).

Under en verserende ankesag i landsretten anmodede et dødsbo om at afhøre de to personers (indstævntes) tidligere juridiske rådgiver som vidne. Den juridiske rådgiver, der var partner i et advokatanpartsselskab, havde ydet rådgivning til personerne i forbindelse med den ejendomshandel, der var genstand for sagen. Den juridiske rådgiver havde ingen advokatbestalling.

Personerne protesterede mod vidneførslen under henvisning til, at rådgiveren var underlagt tavshedspligt i medfør af de advokatetiske regler og derfor var omfattet af vidneudelukkelsesreglerne i   retsplejelovens § 170.

Landsretten fastslog, at rådgiveren ikke var omfattet af vidneudelukkelsesreglerne

Landsretten lagde til grund, at rådgiveren ikke var advokat, og at hun ikke havde ageret som medhjælper for en advokat ved udførelsen af hvervet som juridisk rådgiver for personerne. På denne baggrund fandt landsretten, at rådgiveren ikke var omfattet af vidneudelukkelsesreglerne i retsplejelovens § 170, stk. 1 (advokater) eller stk. 4. (advokaters medhjælpere). Landsretten bestemte herefter, at protesten mod at føre rådgiveren som vidne ikke skulle tages til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/02387