Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

29 sep 2020

Procesbevillingsnævnet

Download og fildeling af beskyttede filmværker

Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2020 meddelt to selskaber og en række borgere appeltilladelser til begge landsretter af en række domme og kendelser, der er afsagt af flere forskellige byretter.

To selskaber havde på vegne af rettighedshaverne til filmværker anlagt en række sager mod private borgere ved flere forskellige byretter med påstand om betaling for ophavsretlige krænkelser. Ved flere byretsdomme blev borgerne dømt i overensstemmelse med selskabernes påstande.

Procesbevillingsnævnet meddelte den 4. september 2019 i tre sådanne sager borgerne tilladelse til anke til Østre Landsret.

Østre Landsret afgjorde ved tre domme af 8. april 2020, at selskaberne ikke havde søgsmålskompetence til at føre de konkrete sager i eget navn, og landsretten afviste herefter sagerne fra domstolene.

Efterfølgende afviste flere byretter ved dom eller kendelse lignende sager under henvisning til, at selskaberne ikke havde søgsmålskompetence. I nogle af disse sager blev der desuden truffet bestemmelse om fortsat anvendelse af småsagsprocessen samt taget stilling til sagsomkostninger.

Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2020 meddelt de to selskaber og en række borgere appeltilladelser til landsretterne i samlet 49 sager.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-21-1203 m.fl.