Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om politiassistent utilsigtede afgivelse af skud

Procesbevillingsnævnet har den 19. august 2020 meddelt en politiassistent tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. marts 20120 (S-2215-19).

En politiassistent havde i 2017 deltaget i et politifagligt kursus vedrørende indtrængning og anholdelse. Under øvelserne skulle deltagerne anvende deres tjenestepistol, som skulle være isat en såkaldt ”rød pind”, hvorved de var sikrede. Øvelsesdagene startede med en kontrol af deltagernes våben.

På kursets fjerde dag ankom politiassistenten senere end de øvrige kursusdeltagere. Mens han ventede på at deltage i en indtrængningsøvelse, afgav politiassistenten et skud med sin tjenestepistol. Ingen kom til skade.

Efter indstilling fra Den Særlige Politiklagemyndighed blev politiassistenten tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 157 ved i forbindelse med indtrængningsøvelsen at have udvist grov pligtforsømmelse eller skødesløshed i tjenesten i overholdelsen af de pligter, som tjenesten medfører.

Byretten fandt politiassistenten skyldig

Ved Retten i Hillerøds dom af 25. marts 2019 blev politiassistenten idømt 20 dagbøder af 200 kr. for overtrædelse af straffelovens § 157. Byretten fandt således, at politiassistenten ved ikke at foretage en nærmere undersøgelse af tjenestepistolen, inden han trykkede på aftrækkeren, havde udvist grov skødesløshed i tjenesten.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsrettens stadfæstede dommen under henvisning til de grunde, der var anført i byrettens dom, og bemærkede, at det forhold, at det skyldtes en forglemmelse, at politiassistenten ikke havde sikret pistolen, inden han trykkede på aftrækkeren, ikke kunne ændre herved.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0098.