Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

25 aug 2020

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i en afvist sag med påstand om betaling af 800 mio. kr.

Procesbevillingsnævnet har den 14. august 2020 meddelt en række sagsøgte tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 31. marts 2020 (B-634-18).

To af konkursboerne i en koncern havde anlagt retssag mod flere personer samt kapitalfonde og selskaber med tilknytning til koncernens økonomiske kollaps samt koncernens revisionsselskab. Under retssagen, som blev behandlet af landsretten som 1. instans, nedlagde konkursboerne påstand om betaling af 800 mio. kr.

De sagsøgte påstod principalt afvisning under henvisning til, at der allerede var anlagt en tilsvarende sag, hvor konkursboerne havde nedlagt påstand om betaling af 200 mio. kr., og at der derfor var tale om uberettiget udstykning af konkursboernes krav. Dette spørgsmål blev udskilt til særskilt mundtlig behandling ved landsretten.

Landsretten afviste sagen og tilkendte de sagsøgte sagsomkostninger på enten 75.000 eller 90.000 kr.

Landsretten tog de sagsøgtes indsigelser til følge og afviste sagen. Under henvisning til sagens omfang og karakter, samt arbejdets omfang, og det ansvar der er forbundet med sagens førelse, tilkendte landsretten nogle af de sagsøgte 75.000 kr. i sagsomkostninger, mens andre blev tilkendt 90.000 kr. i sagsomkostninger. Landsretten lagde ved udmålingen tillige vægt på, at nogle af de sagsøgte havde været repræsenteret af de samme advokater, og at der derfor havde været mulighed for, at advokaterne kunne koordinere arbejdet med sagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0193 – 2020-22-0196.