Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Begreberne behandlingsteknik og -metode i patientskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 13. august 2020 meddelt en patient tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. marts 2020. (BS-26380/2019).

Patienten fik i 2011 påvist et aneurisme på en blodåre i hjernen. Hun blev informeret om, at et aneurisme kan observeres og vurderes ved periodiske kontroller eller fjernes ved et operativt indgreb. Den 5. december 2011 blev hun opereret med henblik på fjernelse af aneurismet. Under operationen bristede aneurismet med blødning til følge. Blødningen blev standset, men der blev efter operationen påvist lammelser hos patienten.

Der er mellem parterne enighed om, at lammelserne var en følge af blødningen, der opstod under operationen. Der er samtidig enighed om, at operationen som sådan blev udført i overensstemmelse med specialistreglen.

Sagen angik for byretten og landsretten blandt andet, om skaden i medfør af lov om klage- og erstatningsadgangs i sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 3, kunne anerkendes som en behandlingsskade på grundlag af et facitræsonnement.

Byretten frifandt Ankenævnet for Patienterstatningen

Byretten anførte, at der efter lovens § 20, stk. 1, nr. 3, ydes erstatning, hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ville have været lige så effektiv til behandling af patientens sygdom.

Byretten henviste herefter til, at bestemmelsens ordlyd stiller krav om, at der skal være tale om en anden ”behandlingsteknik” eller ”behandlingsmetode”, og at et valg, der går ud på at se tilstanden an, derfor ikke fandtes at være omfattet af bestemmelsen. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten anførte i sin begrundelse, at man var enig i byrettens begrundelse og resultat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0154.