Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

01 jul 2020

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse i en sag om økonomisk kriminalitet

Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2020 meddelt en tiltalt person begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. april 2020.

Den tiltalte stiftede i 2009 en virksomhed, der solgte LED-belysning. Virksomheden solgte i 2014 og 2015 virksomhedsobligationer til blandt andet flere pensionsselskaber for i alt ca. 585 millioner kr. På baggrund af en række kritiske artikler om virksomheden indledte Erhvervsstyrelsen en undersøgelse, hvor styrelsen fandt væsentlige fejl i virksomhedens årsrapport. Erhvervsstyrelsen anmeldte ledelsen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet på baggrund af en formodning om, at de alvorlige regnskabsmæssige fejl i regnskaberne var lavet med forsæt til at give et mere positivt billede af virksomheden og derved vildlede investorerne til at købe virksomhedsobligationerne.

Virksomheden gik konkurs, og tiltalte blev anholdt og sigtet for bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig og skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed og momssvig af særlig grov karakter.  

Byretten idømte tiltalte 7 års fængsel

Byretten fandt ansøger skyldig i alle sagens forhold, herunder blandt andet bedrageri af særlig grov beskaffenhed for 351 millioner kr., grov mandatsvig for ikke under 45 millioner kr., og grov momssvig for 15.278.656 kr. Byretten henførte forholdende under strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt., og byretten idømte tiltalte 7 års fængsel. Retten lagde blandt andet vægt på, at kriminaliteten havde været planlagt og systematisk, at de involverede beløb havde været af en særdeles betydelig størrelse, og at midlerne i vidt omfang var blevet anvendt til uberettiget berigelse af den tiltalte og dennes nærmeste.

Den tiltalte blev endvidere idømt en tillægsbøde på 15.275.000 kr. samt frakendelse af retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Landsretten stadfæstede den udmålte straf på 7 års fængsel

Landsretten dømte den tiltalte i videre omfang i to af sagens forhold, idet landsretten fandt tiltalte skyldig i bedrageri for 562 millioner kr. og mandatsvig for ikke under 55 millioner kr. Landsretten fandt uanset de skærpende omstændigheder ikke fuldt tilstrækkelig anledning til at anvende straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt. Landsretten stadfæstede den af byretten udmålte straf på 7 års fængsel samt tillægsbøden og rettighedsfrakendelsen.

Procesbevillingsnævnets tilladelse er begrænset til at angå spørgsmålet om straffastsættelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0108