Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

11 jun 2020

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse for indrejse i strid med et indrejseforbud

Procesbevillingsnævnet har den 9. juni 2020 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. marts 2020.

Udlændingen, der fem gange tidligere var straffet for at være indrejst i Danmark i strid med et indrejseforbud, var i en straffesag tiltalt for overtrædelse af udlændingelovens § 59 b, stk. 2, ved i maj 2019 at være indrejst i Danmark i strid med et indrejseforbud gældende for bestandig meddelt ved en ankedom i januar 2019, hvor udlændingen var idømt 1 års fængsel for blandt andet trusler, og overtrædelse af knivloven, våbenloven og udlændingelovens § 59 b.

Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 2 måneder

Byretten fandt udlændingen skyldig i den rejste tiltale og fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 2 måneder og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år. Ved straffastsættelsen lagde byretten vægt på, at udlændingen fem gange tidligere var straffet for at være indrejst her i landet i strid med et indrejseforbud. Byretten lagde ved straffastsættelsen desuden vægt på U 2019.2531 Ø, hvor en udlænding blev idømt fængsel i 1 år og 2 måneder og udvisning af Danmark for i et 6.-gangstilfælde at være indrejst i Danmark i strid med et indrejseforbud.

Udlændingen ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder

Landsretten, der fandt, at det var ubestridt, at udlændingen indrejste i Danmark i maj 2019, selvom han vidste, at han havde et indrejseforbud, tiltrådte, at straffen skulle fastsættes i medfør af udlændingelovens § 59 b, stk. 2. Efter forarbejderne til bestemmelsen skal straffen for et førstegangstilfælde af indrejse i strid med et indrejseforbud omfattet af bestemmelsen, fastsættes til mindst 1 års fængsel og straffen skal skærpes i gentagelsestilfælde. Herefter, og da udlændingen fem gange tidligere var straffet for at indrejse i Danmark i strid med et indrejseforbud, forhøjede landsretten straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder. Med denne ændring stadfæstede landsretten byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0102.