Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

03 jun 2020

Procesbevillingsnævnet

Om grov vold med døden til følge

Procesbevillingsnævnet har den 28. maj 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. januar 2020.

Obduktionen af en mand, der pludseligt var afgået ved døden, viste blandt andet tre stiklæsioner i ansigtet, herunder en 5 cm. dyb stiklæsion ved venstre kæbe, og tre læsioner på ryggen. Obduktionen og efterfølgende undersøgelser viste desuden, at manden led af en svær hjertesygdom.

Ifølge de lægelige oplysninger, herunder en udtalelse fra Retslægerådet, var dødsårsagen akut hjertesvigt som følge af påviste hjerte- og hjertekarforandringer, Det var ifølge Retslægerådet sandsynligt, at der var en sammenhæng mellem påførelsen af læsionerne, den svære hjertesygdom og dødens indtræden. 

På baggrund af politiets efterforskning i sagen blev mandens kæreste, der var norsk statsborger, tiltalt for legemsangreb under særdeles skærpende omstændigheder efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, ved at have tildelt manden tre slag eller spark i ryggen og adskillige stik i hovedet med en skruetrækker eller lignende, herunder et ca. 5 cm. dybt stik i venstre side af ansigtet ved kæbebenet, hvorved manden i kombination med blandt andet svære forkalkningsforandringer af kranspulsårerne faldt om og afgik ved døden.

Byretten frifandt tiltalte

Byretten frifandt tiltalte på bevisets stilling. Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten med påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet og udvisning. 

Landsretten fandt tiltalte skyldig i grov vold med døden til følge

Fem voterende i landsretten fandt det bevist, at det var tiltalte, som havde påført manden de tre stiklæsioner i ansigtet og de tre læsioner på ryggen som beskrevet ved obduktionen. Efter de lægelige oplysninger, og da den afdøde mand ikke havde symptomer fra sin alvorlige hjertelidelse, fandt disse voterende endvidere, at læsionerne, herunder særligt stiklæsionen ved kæben, måtte anses for at have været medvirkende årsag til, at manden afgik ved døden. Flertallet stemte herefter for, at tiltalte var skyldig i tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1. Én voterende stemte for at frifinde tiltalte.

Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 3 år og 6 måneder og udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0048.