Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

24 jun 2020

Procesbevillingsnævnet

Afslag på anketilladelse til Højesteret i sag om download og fildeling

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2020 meddelt et selskab afslag på tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. april 2020.

Selskabet havde på vegne af rettighedshaveren til et filmværk anlagt sag mod en privat borger med påstand om betaling af 7.500 kr. Selskabet gjorde gældende, at borgeren var ansvarlig for en ophavsretlig krænkelse foretaget fra borgerens IP-adresse ved download og fildeling af et ophavsretligt beskyttet filmværk. Borgeren nægtede at have foretaget download og fildeling af filmen.

Byretten lagde på baggrund af de fremlagte oplysninger til grund, at der var sket download og fildeling af det ophavsretligt beskyttede filmværk via borgerens IP-adresse.
Da borgerens WIFI-forbindelse havde været beskyttet med en kode, fandt byretten, at der var en formodning for, at det var borgeren, der havde foretaget krænkelsen, og følgelig var ansvarlig herfor. Byretten fandt, at borgeren ikke havde afkræftet denne formodning, og dømte på den baggrund borgeren til at betale 7.500 kr. til selskabet.

Borgeren ankede med Procesbevillingsnævnets tilladelse dommen til Østre Landsret.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering af aftalegrundlaget mellem selskabet og rettighedshaveren til filmen, at selskabet ikke havde godtgjort, at de havde søgsmålskompetence til at føre sagen mod borgeren i eget navn. På den baggrund ophævede landsretten byrettens dom og afviste sagen for domstolene.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0182.