Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

20 maj 2020

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af syrisk statsborger for blandt andet grov vold

Procesbevillingsnævnet har den 19. maj 2020 meddelt en syrisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. januar 2020.

En 25-årig syrisk statsborger, der i starten af 2015 var blevet meddelt asyl i Danmark, var i byretten fundet skyldig i grov vold ved i november 2018 i forening med tre medtiltalte at have overfaldet en person med slag og spark i hovedet og på kroppen, herunder ved anvendelse af slagvåben. Udlændingen blev desuden fundet skyldig i fem andre forhold om afpresning, forsøg på ulovlig tvang, besiddelse af hash til eget brug samt at have indført og besiddet 91 falske pengesedler. Straffen blev fastsat til fængsel i 7 måneder.

Byretten udviste udlændingen

Under sagens behandling i byretten blev det om udlændingens personlige forhold blandt andet oplyst, at han havde en dansk kæreste, og at de sammen ventede tvillinger i maj 2019.

Efter en samlet vurdering af oplysningerne om udlændingens personlige forhold og hans tilknytning til henholdsvis Danmark og hjemlandet stillet over for grovheden og arten af, samt omstændighederne ved den kriminalitet, som udlændingen var fundet skyldig i, fandt byretten, at udvisning af udlændingen var en proportional foranstaltning og ikke med sikkerhed i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Udlændingen ankede dommen til landsretten blandt andet med påstand om frifindelse for påstanden om udvisning. Anklagemyndigheden påstod blandt andet stadfæstelse af udvisningen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

For landsretten forklarede udlændingen om sine personlige forhold supplerende, at han fortsat var sammen med sin kæreste, som han boede sammen med, og at de fik tvillinger i marts 2019. Kæresten og tvillingerne var danske statsborgere, og kæresten ønskede ikke at forlade Danmark.

Landsretten, der af de af byretten anførte grunde tiltrådte, at udlændingen var fundet skyldig som sket, og som fandt straffen passende, tiltrådte ligeledes af de grunde, som var anført af byretten, at udvisning af udlændingen med et indrejseforbud i 6 år ville være en proportional foranstaltning med henblik på at forebygge uro og forbrydelse, og at udvisning dermed ikke med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Det, der var fremkommet for landsretten om udlændingens personlige forhold, herunder om udlændingens stiftelse af egen familie, kunne ikke føre til en anden vurdering.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0063