Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

29 apr 2020

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling af udlænding for én overtrædelse af meldepligt

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2020 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. marts 2020.

En udvist udlænding var ved afgørelse af 16. april 2013 pålagt opholdspligt på Center Sandholm. Opholdspligten blev ved afgørelse af 1. november 2016 flyttet til Udrejsecenter Kærshovedgård. Ved afgørelser af 8. november 2016 og 28. marts 2017 blev udlændingen pålagt meldepligt tre gange om ugen henholdsvis underretningspligt samme sted. Udlændingen var ved domme af 26. april 2018, 4. juni og 8. november 2019 samt 17. februar 2020 idømt fængselsstraffe og udvisning af Danmark for ikke at have overholdt én eller flere af de pålagte pligter.

Ved grundlovsforhør den 4. marts 2020 blev udlændingen sigtet for overtrædelse af udlændingelovens § 60, stk. 2, jf. § 34, stk. 5, ved den 26. februar 2020 at have undladt at efterkomme den pålagte meldepligt. Anklagemyndigheden begærede udlændingen varetægtsfængslet efter udlændingelovens § 35 a. Efter denne bestemmelse kan en udlænding varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at udlændingen gentagne gange har overtrådt pålæg om blandt andet meldepligt efter udlændingelovens § 34, stk. 5.

Byretten og landsretten traf afgørelse om varetægtsfængsling

Byretten fandt, at der var begrundet mistanke om, at udlændingen ikke havde overholdt sin pålagte meldepligt den 26. februar 2020. Henset til udlændingens tidligere domme for overtrædelse af sine pålagte pligter – og da nærværende overtrædelse måtte forventes at medføre en fængselsstraf af mere end 30 dages varighed – fandt byretten, at betingelserne for varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35 a, stk. 1, var til stede.

Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor, og landsretten stadfæstede derfor kendelsen om varetægtsfængsling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-26-0014.