Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

Om vejret efter privatvejsloven

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2020 meddelt en andelsboligforening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. december 2019.

Sagen vedrørte spørgsmålet, om hvorvidt en grundejerforening havde opnået vejret til en privat fællesvej således, at grundejerforeningen var forpligtet til at bidrage til omkostningerne forbundet med vedligeholdelse af en bro, der var en del af den private fællesvej.

Byretten fandt, at grundejerforeningen ikke havde vejret

Byretten lagde ved sin afgørelse vægt på den udstykningsmæssige historik i området sammenholdt med, at den pågældende bro først blev opført efter udstykningen af det område, hvorpå grundejerforeningen var beliggende.

På denne baggrund fandt byretten, at grundejerforeningen havde dokumentet, at den ikke havde vejret efter privatvejslovens § 44, hvorfor grundejerforeningen ikke var forpligtet til at bidrage til omkostningerne forbundet med vedligeholdelse af broen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde vægt på, at de faktiske forhold og den faktiske anvendelse, uanset at det måtte lægges til grund, at den pågældende private fællesvej blev benyttet af grundejerforeningens medlemmer i et ikke nærmere oplyst omfang ikke kunne føre til, at grundejerforeningen havde vejret til den pågældende fællesvej.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0012