Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

Tredjemandsedition under en isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2020 meddelt en række investorer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. december 2019

Efter afståelsen af sine aktieposter indledte to tidligere aktionærer i et aktieselskab en isoleret bevisoptagelse med henblik på at tilvejebringe en række oplysninger i forbindelse med aktieselskabets seneste kapitaltilførsel. De tidligere aktionærer anmodede i forbindelse med den isolerede bevisoptagelse retten om i medfør af retsplejelovens § 299 at pålægge en række investorer blandt andet at fremlægge non-binding offers, letter of intent og aftale om investering i aktieselskabet i forbindelse med kapitaltilførslen med henblik på en afklaring af, om der måtte være grundlag for sagsanlæg mod aktieselskabet.

Byretten meddelte investorerne et editionspålæg

Byretten fandt ved kendelse af 2. september 2019, at dele af det materiale, som de tidligere aktionærer ønskede fremlagt, kunne have konkret og relevant betydning for deres vurdering af, om der var grundlag for at rejse et erstatningskrav mod aktieselskabet. Byretten lagde vægt på, at det måtte anses for hensigtsmæssigt og procesbesparende, at dokumenterne blev udleveret til de tidligere aktionærer.

Retten pålagde således investorerne at fremlægge non-binding offers, letter of intent og aftale om investering i aktieselskabet.

Investorerne kærede kendelsen til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.

Ved kendelse af 20. december 2019 stadfæstede landsretten byrettens kendelse med den samme begrundelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0614 og 2020-22-0014.