11 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Covid-19 – Procesbevillingsnævnet lukket for personlige henvendelser

For at mindske smitterisikoen for Covid-19 holder Procesbevillingsnævnet lukket for personlige henvendelser i perioden fra den 11. december 2020 og foreløbig indtil videre.

Procesbevillingsnævnets tre afdelinger arbejder som hidtil på fuld kraft og træffer fortsat afgørelser. Sekretariatets medarbejdere vil i perioden navnlig arbejde hjemmefra.

Dette betyder, at der i den omhandlede periode ikke er mulighed for – uden konkret aftale herom – at rette personlig henvendelse til Procesbevillingsnævnet på vores adresse i St. Kongensgade i København. Du kan kontakte Procesbevillingsnævnet på post@procesbevillingsnaevnet.dk  eller post@pbn.dk eller på telefon 33 12 13 20 i vores telefontid, som er mandag-fredag i tidsrummet fra 9.30-14.00.

Vi gør opmærksom på Procesbevillingsnævnets generelle vejledning på hjemmesiden om kommunikation ved brug af sikker mail og om databeskyttelse. Du kan orientere dig om denne vejledning her på hjemmesiden www.procesbevillingsnaevnet.dk.

Vi skal opfordre til, at henvendelser til Procesbevillingsnævnet særligt i denne periode så vidt muligt sker digitalt til post@procesbevillingsnaevnet.dk eller post@pbn.dk, da vi i perioden ikke modtager fysisk post hver dag. Hvis du ikke kan anvende sikker mail til at sende f.eks. en ansøgning om appeltilladelse til landsretten eller Højesteret, eller en klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces, må du gerne sende en mail til Procesbevillingsnævnet om, at du har sendt din ansøgning eller klage med almindelig post.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål, der generelt angår Procesbevillingsnævnets virksomhed, så kan du også orientere dig på vores hjemmeside, som blandt andet indeholder vejledninger og fakta vedrørende Procesbevillingsnævnets afdelinger.