Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

16 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Misbrug af NemID i forbindelse med låneoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2020meddelt en bank tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. september 2020 (B-445-20 og B-529-20).

Den 16. oktober 2019 blev der ved anvendelse af to personers NemID optaget et lån hos en bank på 63.240 kr. inkl. stiftelsesomkostninger.

Under sagen forklarede personerne, der var kærester, at de den 16. oktober 2019 hver især var blevet ringet op af en person, der udgav sig for at være politibetjent. Han ringede først til kvinden og oplyste, at han skulle bruge hendes NemID-oplysninger til at efterforske et hackerangreb mod hendes Instagramkonto, og senere til manden og oplyste, at han efterforskede et hackerangreb på hans konto. På opfordring fra personen, der udgav sig for at være politibetjent, sendte de herefter begge pr. sms deres bruger-id, pinkode og nøglekort til NemID, og manden sendte desuden et billede af sit pas. De politianmeldte forholdet den 21. oktober 2019 på opfordring fra en ven. Den 6. november 2019 blev de opmærksomme på, at der var optaget lån i deres bank, da de så lånekontrakten i e-Boks, hvorefter de samme dag spærrede deres nøglekort.

Fogedretten fremmede sagen

Fogedretten lagde til grund, at det var en ukendt tredjemand, der optog lånet i banken den 15. oktober 2019 uden mandens og kvindens viden eller accept.

Byretten lagde herefter vægt på deres forklaringer om, at de frivilligt havde fremsendt billede af pas, bruger-id, pinkode og nøglekort til NemID til en ukendt tredjemand den 15. oktober 2019, og at de først politianmeldte forholdet den 21. oktober 2019 og spærrede deres NemID nøglekort den 6. november 2019.

På denne baggrund fandt byretten, at de havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at de i forhold til banken hæftede hæfter for låneoptagelsen.

Landsretten ændrede fogedrettens afgørelse og nægtede fremme af sagen

Ligesom fogedretten lagde landsretten til grund, at det var en ukendt tredjemand, der optog lånet i banken den 15. oktober 2019 uden mandens og kvindens viden eller accept.

Landsretten lagde herefter vægt på deres forklaringer om, at de anmeldte forholdet til politiet, så snart de blev klar over, at de kunne have været udsat for svindel, og at de spærrede deres NemID-nøglekort samme dag, som de opdagede lånekontrakten fra banken i e-Boks.

På denne baggrund fandt landsretten efter en samlet vurdering, at det var betænkeligt at fremme fogedsagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00265.