Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

05 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Supplerende rejsesalær til grønlandske forsvarere

Procesbevillingsnævnet har den 2. oktober 2020 meddelt to forsvarere tilladelse til kære til Højesteret af beslutninger om salær, der er truffet af Grønlands Landsret den 23. april 2020 (K 051/20) og den 17. juni 2020 (K 087/20)

To grønlandske forsvarer, hvoraf den ene var cand.jur. og den anden advokat, repræsenterede to sigtede under to separate strafferetlige efterforskninger om seksuelle overgreb mod børn.

I den forbindelse skulle begge forsvarere være til stede ved videoafhøringer af de mindreårige børn i andre retskredse på Grønland, end hvor forsvarerne selv kom fra. Begge forsvarere skulle rejse med fly og være væk over flere dage for at være til stede ved videoafhøringerne, som kun var af kortere varighed (i alt 3,5 timer i den ene sag og i alt 4 timer i den anden sag). Rejserne blev planlagt af Grønlands Politi.

Begge forsvarere anmodede efterfølgende kredsretten om at blive tildelt salær, herunder supplerende rejsesalær i erstatning for mistet indtægt som følge af, at de planlagte rejsedage ikke havde kunnet udnyttes fuldt ud til retsmøder.

Kredsretten tilkendte ikke forsvarerne supplerende rejsesalær

Ved Qaasuitsoq Kredsrets beslutninger af 23. marts 2020 og 1. maj 2020 blev forsvarerne tildelt salær for transporttid, salær til afhøringerne, dagpenge samt betaling af billetter og logi. Forsvarerens krav om supplerende rejsesalær blev derimod afvist, da det ikke af de vejledende takster fremgår, at der tilkendes supplerende rejsesalær for afhøringer hos politiet, og da der ikke var tale om planlagte retsmøder.

Grønlands Landsret stadfæstede kredsretternes beslutninger

Forsvarerne kærede herefter kredsrettens beslutninger til Grønlands Landsret.

Ved to beslutninger af 23. april 2020 og 17. juni 2020 stadfæstede Grønlands Landsret kredsrettens beslutninger om ikke at tilkende forsvarerne supplerende rejsesalær. Grønlands Landsret henviste i afgørelserne blandt andet til, at der ikke kunne tilkendes supplerende rejsesalær for perioder under procedurerejser, hvor forsvarerne ikke stod til kredsretternes disposition.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr 2020-25-0146 og 2020-25-0199.