Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

27 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Straf for grov vold begået som led i en bandekonflikt

Procesbevillingsnævnet har den 22. oktober 2020 meddelt 7 tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 12. juni 2020 (S-916-19).

Tre biler med op til 15 medlemmer af en bandegruppering kørte den 23. oktober 2017 til Mjølnerparken, hvor de bevæbnede med blandt andet koben, hammere og knive løb ind i området efter fem ledere af en anden bandegruppering, som de var i konflikt med. Det lykkedes imidlertid ikke at få fat i personerne, idet disse løb fra stedet.

De tre biler kørte herefter videre, hvorefter flere personer fra to af bilerne kort tid efter steg ud og tog kontakt til en ung mand, der stod og ventede ved et busstoppested. Med slag, spark og adskillige knivstik overfaldt de den forurettede, som de formodede havde en tilknytning til den bandegruppering, som de var i konflikt med. De påførte den forurettede mindst 9 knivstik i ryggen, 1 læsion i hovedet samt en punkteret lunge, alt hvorved han kom i overhængende livsfare. Bandemedlemmerne løb herefter tilbage til bilerne, hvorefter de kørte fra stedet.

Anklagemyndigheden rejste tiltale mod 10 personer for to forhold af forsøg på manddrab, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1.

Byretten dømte de tiltalte for grov vold med et strafudgangspunkt på 5 års fængsel

Byretten frifandt de tiltalte for drabsforsøg, idet retten ikke fandt, at der var ført tilstrækkeligt bevis for, at de tiltalte havde haft til hensigt at slå de i forurettede i sagens forhold 1 ihjel. Byretten fandt det i stedet bevist, at de tiltalte i sagen havde overtrådt straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21, og jf. § 81 a, stk. 1, idet de i forening, og efter fælles planlægning, aftale eller forståelse, som medlemmer af, eller tilknyttet en bandegruppering, i Mjølnerparken forsøgte at udøve legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter mod de ledende medlemmer af en anden bandegruppering.

Byretten fandt det endvidere bevist, at de samme personer i sagens forhold 2 havde overtrådt straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 81 a, stk. 1, idet de umiddelbart efter det i Mjølnerparken passerede i forening, og efter fælles planlægning, aftale eller forståelse, som medlemmer af, eller tilknyttet en bandegruppering, udsatte den forurettede ved busstoppestedet for et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Byretten fandt, at straffen som udgangspunkt skulle fastsættes til 5 års fængsel, der herefter blev vurderet i forhold til hver enkelt af de tiltaltes personlige forhold og tidligere straffe. Byretten idømte herefter de tiltalte fængselsstraffe på mellem 3 år og 6 måneder til 5 år og 6 måneder. En af de tiltalte blev desuden udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Landsretten forhøjede strafudgangspunktet til 6 års fængsel

Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsretten dog forhøjede strafudgangspunktet til 6 års fængsel, der herefter ligeledes blev vurderet i forhold til hver enkelt af de tiltaltes personlige forhold og tidligere straffe. Landsretten lagde blandt andet vægt på forholdenes alvorlige og grove karakter, og at begge forhold blev begået med baggrund i en verserende bandekonflikt. Landsretten idømte herefter de tiltalte fængselsstraffe på mellem 4 år og 6 måneder til 6 år og 6 måneder.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0155, 2020-25-0156, 2020-25-0157, 2020-25-0158, 2020-25-0159, 2020-25-0160 og 2020-25-0161.