Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

30 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i fildelingssager

Procesbevillingsnævnet har den 23. oktober 2020 meddelt to selskaber tilladelse til kære til Østre Landsret af flere afgørelser om fastsættelse af sagsomkostninger fra forskellige byretter.

To selskaber havde ved flere byretter stævnet en række borgere i sager om download og fildeling af beskyttede filmværker. Procesbevillingsnævnet har den 23. oktober 2020 meddelt de to selskaber tilladelse til kære til landsretten af afgørelser om sagsomkostninger i fem sådanne sager. Alle de fem sager var blevet løftet ud af småsagsprocessen, og alle borgerne i disse sager var repræsenteret ved advokat.

Én af sagerne blev afvist af byretten under henvisning til manglende søgsmålskompetence, tre blev hævet af det sagsøgende selskab, og i én sag blev der indgået forlig mellem parterne.

Byretterne tilkendte herefter sagsomkostninger til de sagsøgte borgere på mellem 12.500 kr. og 15.000 kr. inkl. moms.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-21-0911 m.fl.