Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

30 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Angivelse af forkert områdekode ved parkering på privat parkeringsområde

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2020 meddelt en bilist tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. maj 2020 (BS-53189/2019).

Bilisten parkerede sin bil på et privat parkeringsområde. Af skiltningen på området fremgik det, at parkering kun var tilladt mod betaling, ligesom det fremgik, at betaling kunne ske ved anvendelse af en betalingsapplikation ved angivelse af områdekode 406. Bilisten betalte for parkering via betalingsapplikationen, men ved en fejl kom han til at betale for parkering i områdekode 104, der lå på den anden side af vejen.

Da bilisten derved ikke havde betalt for parkering i område 406, hvor hans bil holdt parkeret, blev han pålagt en parkeringsafgift.

Bilisten gjorde indsigelse mod afgiften, idet han blandt andet gjorde gældende, at det samme parkeringsselskab administrerede både områdekode 406 og 104, og at han således havde betalt for parkering for den rette tidsperiode og til den rette kreditor. Parkeringsselskabet fastholdt afgiften og indbragte herefter sagen for retten.

Byretten fandt, at parkeringsafgiften var pålagt med rette

Byretten anførte, at bilisten ikke havde betalt for parkering på området i den periode, hvor parkeringen fandt sted, men at han som følge af sin manglende agtpågivenhed i forbindelse med anvendelse af betalingsapplikationen i stedet havde betalt for parkering i et andet område med en anden områdekode.

Byretten fandt, at bilisten ved at parkere på området havde accepteret de privatretligt gældende regler for parkeringen. Da der ikke var betalt for parkeringen på området, havde det været berettiget at pålægge bilisten et kontrolgebyr. Det forhold, at det var det samme parkeringsselskab, der havde opsyn med begge områder, kunne ikke føre til et andet resultat.

Da retten således fandt, at parkeringsafgiften var pålagt med rette, blev parkeringsselskabets betalingspåstand taget til følge.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt efter de fremlagte fotos, at der på parkeringspladsen var skiltet tydeligt med, hvilken områdekode der skulle benyttes ved betaling ved brug af betalingsapplikationen. Efter indholdet af skiltningen kunne bilisten ikke have en berettiget forventning om at kunne betale ved brug af en anden områdekode end den, som fremgik af skiltningen. Det forhold, at både områdekode 406 og 104 blev kontrolleret af det samme parkeringsselskab, kunne ikke føre til et andet resultat. 

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0266.