Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

Sag om genindsættelse af en forvaringsdømt

Procesbevillingsnævnet har den 23. januar 2020 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er afsagt af Grønlands Landsret den 13. september 2019.

Manden var i november 2002 blevet idømt anbringelse på ubestemt tid. Fra 2012 og i årene fremefter var manden flere gange prøveløsladt, men i flere tilfælde overtrådte han vilkårene for prøveløsladelserne, og han blev genindsat.

I december 2018 var manden prøveløsladt, blandt andet med vilkår om at han skulle tage ophold i Kriminalforsorgens pensioner, og at han skulle undergive sig behandling mod alkohol.  I slutningen af december 2018 kom manden ikke tilbage til sin pension efter orlov. Da han kom tilbage, erkendte han, at have drukket alkohol under sin orlov.

Kredsretten genindsatte manden til afsoning

Kredsretten genindsatte manden til afsoning. Retten lagde blandt andet vægt på, at ansøger havde erkendt at have drukket alkohol, ligesom retten lagde vægt på en psykologudtalelse, hvoraf det fremgik, at der ved mandens indtagelse af alkohol var en betydelig risiko for fornyet alvorlig personfarlig kriminalitet.

Landsretten stadfæstede kredsrettens afgørelse

Landsretten fandt, af de grunde som kredsretten havde anført, at manden havde overtrådt vilkårene for prøveløsladelsen, og at betingelserne for genindsættelse var opfyldt. Landsretten stadfæstede derfor kredsrettens afgørelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0272. Nævnet har tidligere meddelt anklagemyndigheden bevilling i en sag med en tilsvarende problemstilling. Denne sag blev behandlet under j.nr. 2019-25-0326.