Gå til sidens indhold

Den nye løsning til behandling af straffe- og skiftesager udrulles i seks releases.

Straffe- og skifteløsningen vil blive udrullet i mindre delleverancer, så sagsbehandlingen af straffe- og skiftesager gradvist overgår til den nye løsning. Formålet er, at hver release er værdiskabende for retterne og de brugere, der er i kontakt med retterne.

Når de seks releases er implementeret, vil en lang række af de i dag manuelle arbejdsgange relateret til straffe- og skiftesagerne være digitalt understøttede og i en vis udstrækning automatiseret i den nye løsning.

Sådan udrulles systemerne

De enkelte releases vil i første omgang blive rullet ud til udvalgte pilotretter før ibrugtagningen ved samtlige retter. Pilotretterne vil tage de enkelte releases i brug og påbegynde sagsbehandlingen i den nye straffe- og skifteløsning i en periode, før funktionaliteten ibrugtages i de øvrige retter. Formålet er at sikre, at funktionaliteten er fuldt stabiliseret med minimale driftsforstyrrelser, når releasen tages i brug ved alle retterne, og at eventuelle mindre afvigelser er identificeret og rettet.

Når hver release er taget i brug, skal den nye løsning anvendes på nye sager. Sager, der allerede er oprettet i retternes nuværende systemer – DSI-systemerne – vil som udgangspunkt blive færdigbehandlet her.

Det betyder, at du som bruger på henholdsvis straffe- og/eller skifteområdet i kortere perioder frem mod 2026 vil kunne møde andre arbejdsgange ved de retskredse, der er pilotretter ved den pågældende release, eftersom de har taget den nye løsning i brug i en periode før resten af retterne.

Oversigt over release

Herunder ses en samlet oversigt over de seks releases:

  • Release 1: Skifteportalen, til understøttelse af registrering af krav, tilgodehavender, effekter og forespørgsler i forbindelse med dødsbosager. ​
  • Release 2: Bødesagssystemet til behandling af forenklede bødesager fra Politiets Administrative Center (PAC). ​
  • Release 3: Sagsunderstøttelse af tvangsopløsninger. ​
  • Release 4: Færdiggørelse af dødsbosagsunderstøttelse. ​
  • Release 5: Sagsunderstøttelse af straffesager og understøttelse af konkurssager. ​
  • Release 6: Gældssanering, rekonstruktion og ægtefælleskifte samt håndtering samt håndtering af systemer i Grønland og Færøerne.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan ibrugtagningen af den nye løsning påvirker dig eller din virksomhed, så kontakt Straffe- og skifteprogrammet via programmets e-mail: straffeskifte@domstolsstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 10. maj 2022