Gå til sidens indhold

Straffe- og skifteprogrammet udvikler et bødesagssystem til behandlingen af forenklede bødesager. Bødesagssystemet releases i første halvår af 2023.

Bødesagssystemet er Straffe- og skifteprogrammets anden leverance. Formålet med systemet er at digitalisere behandling af bødesager uden protest, hvor der afsiges dom uden retsmøde. Systemet sikrer, at forenklede bødesager bliver behandlet digitalt og optimerer understøttelsen af sagsbehandlingen. Systemet kan medvirke til at lette arbejdet med at håndtere bøder hos politiets administration.

Systemet releases i pilotretterne medio april 2023 og i alle retter primo juni 2023.

Et system til retterne og politiet

Bødesagssystemet bygger oven på den digitale snitflade, der allerede er mellem Politiets Administrative Center (PAC) og retterne.

Systemet modtager bødesager fra PAC, hvor den tiltalte ikke har protesteret og ikke har betalt en bøde, som vedkommende skal betale. Bødesagen oprettes automatisk i systemet, og der genereres automatisk et forslag til en dom, der kvalitetssikres af en sagsbehandler ved retten, inden en jurist tager stilling til og eventuelt afsiger dommen.

Udfaldet af dommen kommunikeres via Bødesagssystemet til den dømte og til PAC. Kommunikationen med borgeren sker via digital post, hvorimod kommunikationen med PAC foregår via den digitale snitflade mellem Bødesagssystemet og PACs egne systemer.

Løsningen er målrettet rettens kontorpersonale og jurister, som arbejder med bødesager. Bødesagssystemet vil derfor ikke være tilgængeligt for offentligheden.

Denne side vil løbende blive opdateret med relevant information om Bødesagssystemet.

Sidst opdateret: 01. maj 2023