Gå til sidens indhold

Her kan du læse om API-tilslutning til Skifteportalen og om, hvordan du som professionel kan teste din API-adgang til portalens testmiljø.

Det er muligt for virksomheder at etablere en API-tilslutning til domstolenes nye skifteportal, så krav, tilgodehavender, effektfortegnelser eller forespørgsler automatisk kan indberettes på portalen.

Skifteportalen er tilgængelig på wwww.minskiftesag.dk

Application Programming Interface (API) er en softwaregrænseflade til computerprogrammet. Et API tillader et stykke software at kommunikere med et andet stykke software.

Hvem har behov for API-tilslutning?

API-tilslutning til Skifteportalen er typisk relevant for organisationer, der skal indberette krav og tilgodehavender, eller for organisationer, der skal hente data indberettet til dødsboer, så de kan behandles af bobestyrere eller kontaktpersoner.

Organisationer, der har behov for API-indberetning, vil typisk være kreditorer som for eksempel forsyningsvirksomheder eller andre, der har mange krav eller tilgodehavender, som skal indberettes efter et dødsfald. Det kan også være virksomheder, som indberetter krav på vegne af andre, for eksempel inkassobureauer.

Organisationer, der har behov for at indhente data via API, vil typisk være advokatvirksomheder eller tilsvarende.

API-specifikationer

For at du som virksomhed kan forberede systemintegration til Skifteportalen, har Straffe- og skifteprogrammet udarbejdet foreløbige API-specifikationer. Der vil løbende blive tilføjet elementer til specifikationen.

Obs: Du skal have et tekstbehandlingsprogram for at åbne API-specifikationen.

Herunder kan du finde information om, hvordan du får adgang til Skifteportalens testmiljø. Du kan også finde API-specifikationer for Skifteportalen.

Ansøgning om API-adgang til Skifteportalens testmiljø

Hvis du er interesseret i at kunne gennemføre en test op imod Skifteportalens testmiljø, skal du udfylde en formular, som du skal sende til Straffe- og skifteprogrammet. 

Du kan finde formularen til ansøgning om adgang til API-test mod Skifteportalen via dette link

Retningslinjer for anvendelse af testmiljø

Herunder kan du finde vejledningen, der beskriver retningslinjerne for anvendelsen af det eksterne testmiljø.

Retningslinjerne er rettet mod dig, der anvender det eksterne testmiljø (test-minskiftesag.net) til afprøvning af konfigurationer og integrationer.

Du kan finde vores retningslinjer for anvendelse af eksternt testmiljø og vilkår for anvendelse af testmiljøet via dette link

Fejlblanket til fejl i testmiljø

Se venligst "Log over kendte fejl og mangler ved API", inden indsendelse af fejlblanket.

Fejlblanketten kan anvendes til indberetning af fejl ved afprøvning af Skifteportalens API-testmiljø.

Hvis det derimod er en fejl i produktion, så kontakt venligst teknisk support.

Hvis du oplever flere fejl, så udfyld venligst en separat blanket til hver fejl. Fejlblanketten sendes til Straffe- og skifteprogrammet.

Du kan finde fejlblanketten til indberetning af fejl via dette link

Log over kendte fejl og mangler ved API

Her på siden kan du se en liste over rettelser, fejl og mangler vedrørende Skifteportalens testmiljø. Listen opdateres løbende.

Forkert certifikat:
Mange oplever fejl, fordi de anvender et produktions VOCES certifikat og ikke et test VOCES certifikat. Der skal anvendes et registreret test VOCES certifikat for at komme på vores API testmiljø. Det er Digitaliseringsstyrelsen, som udsteder certifikater.

Certifikat udløbet: 
Tjek at certifikatet ikke er udløbet.

Tilgår forkert miljø:
Mange oplever fejl, fordi de forsøger at tilgå produktionsmiljøet i stedet for testmiljøet. Link til testmiljøet kan findes i Integrationsvejledningen under kap. 4.1 Trin1: Token request.

Integrationsvejledning til Skifteportalen

Her kan du finde integrationsvejledningen til Skifteportalen. Vejledningen beskriver, hvordan man foretager en API-integration til domstolenes skifteportal. 

Find integrationsvejledningen via dette link.

API-specifikation for dødsbojournal

Denne API-specifikation dokumenterer, hvordan man finder dødsboer med tilhørende metadata. Yderligere dokumenteres funktionalitet, som knytter sig til krav, tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler. Skifteportalen tillader upload af bilag for hver type af indberetning. NB. Personopslag bliver indlejret direkte i dødsbo-responset.

API-specifikationen for dødsbojournalen kan tilgås som tekstfil via dette link.

Opdateret den 29. marts 2023.

API-specifikation for retskredse

Denne API-specifikation bruges til at finde metadata om retskredse

API-specifikationen for retskredse kan tilgås som tekstfil via dette link.

Opdateret den 12. oktober 2022

API-specifikation for personopslag

API-specifikation for personopslag er til at hente personer.

API-specifikationen for personopslag kan tilgås som tekstfil via dette link.

Opdateret den 2. november 2022.

Sidst opdateret: 29. marts 2023