Østre Landsret

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte den afdeling, du skal møde hos.
Gå til kontaktoplysning på de enkelte afdelinger

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.
Gå til lægeerklæring

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeerklæringen hurtigst muligt. Retten kan fastsætte frist herfor.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette, når du ringer eller skriver til os (gerne i emnefeltet på en mail).

Du skriver eller ringer direkte til den enkelte afdeling. Gå til kontaktoplysninger 

Hvis du vil skrive et brev har Østre Landsret postadresse på Bredgade 59, 1260 København K.


Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten, kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Læs mere om besøg i Østre Landsret under punktet besøgende

Du skal kontakte landsretten på mail Arkiv@oestrelandsret.dk

Sidst opdateret: 20. maj 2021