Gå til sidens indhold

Østre Landsret

09 nov 2022

Østre Landsret

Ikke forbud mod fremtidige og uidentificerede krænkelser

Østre Landsret er i en kendelse afsagt den 9. november 2022 i en kæresag indbragt af Skechers U.S.A., Inc. II (”Skechers”) nået til samme resultat som Sø- og Handelsretten i en forbudssag.

Sø- og Handelsretten havde ikke taget Skechers’ anmodning om midlertidigt forbud over for HI3G DENMARK ApS, (”HI3G”) og Telia Danmark, Filial af Telia Nättjänster Norden, AB Sverige, Telenor A/S samt Nuuday A/S (”de øvrige teleudbydere”) til følge.

Sagen angik, om HI3G og de øvrige teleudbydere kunne meddeles forbud mod at formidle adgang til hjemmesider, der på tidspunktet for forbuddets nedlæggelse ikke var kendte, men som Skechers løbende ville meddele HI3G og de øvrige teleudbydere var omfattet af forbuddet, idet Skechers samtidig ville indestå for, at anvendelsen af Skechers’ varemærker på de pågældende hjemmesider var sket uden Skechers’ samtykke og retsstridigt.

Landsretten fandt som Sø- og Handelsretten, at forbudsbetingelserne i retsplejelovens § 413 ikke var opfyldt og lagde herved vægt på blandt andet, at det efter Skechers’ påstande ikke var muligt at identificere en på tidspunktet for landsrettens stillingtagen til forbudsanmodningen konkret og aktuel krænkelse begået af en identificeret tredjemand.

Landsrettens kendelse kan læses her 

Sø- og Handelsrettens kendelse kan læses her 

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-24168/2022