Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

26 maj 2021

Retten i Nykøbing F.

Dom i nævningesag om forsøg på manddrab mv

Fængsel i 5 år for forsøg på manddrab mv. begået med kniv på forsorgshjem-met Saxenhøj.

Sagsnummer SS 1076-2021

Et enigt nævningeting har i dag fundet en 40-årig beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj skyldig i forsøg på manddrab ved at have tildelt en 47-årig beboer på forsorgshjemmet to knivstik i maveregionen.

Beboeren kom i akut livsfare, men overlevede efter operation.

Det voldelige opgør blev indledt med, at den 47-årige udøvede vold mod tiltalte ved at slå eller stikke tiltalte flere gange med et sværd. Tiltalte hentede herefter en kniv på sin bopæl, hvorefter det voldelige opgør blev genoptaget. Tiltalte tilføjede da den 47-årige to knivstik i maveregionen.

Den 47-årige er ved en særskilt sag tiltalt for at have udøvet vold mod tiltalte med brug af sværdet. Denne sag er anket til Østre Landsret.

Tiltalte blev endvidere dømt for forsøg på grov vold, trusler og vidnetrusler begået ved en anden lejlighed over for en anden beboer på Saxenhøj.

Det blev ved straffastsættelsen anset for formildende, at tiltalte indledningsvis blev udsat for vold begået af den 47-årige.

Tiltalte valgte at anke dommen.

Dommen blev afsagt af Retten i Nykøbing Falster den 25. maj 2021.