02 feb 2021

Retten i Nykøbing F.

Nyt afholdelsessted til tvangsauktioner

Retten i Nykøbing F. afholder tvangsauktioner i Salen i Rosenvænget fra den 29. januar 2021

For at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af auktionerne afholdes disse fra den 29. januar 2021 og indtil videre i Hovedbiblioteket, Salen i Rosenvænget på 1. sal på adressen

                               Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing Falster

Auktioner afholdes fortsat om fredagen. Se retslisten for nærmere information.

Auktionerne afvikles med overholdelse af afstandskravet på 2 meter.

På auktionsmødet vil fogedretten som hidtil normalt tillade, at højestbydende får en frist på 7 dage til at stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde (”den lille sikkerhed”). Beløbet fastsættes af fogedretten under auktionsmødet. For at mindske smitterisiko foretrækker retten, at sikkerheden for tiden ikke stilles ved kontant betaling. Sikkerhed foretrækkes stillet ved:

  • bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget).
  • advokatindeståelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette).
  • mobilepay til 10188 anført sagsnummer. Husk eventuelt at hæve beløbsgrænsen på mobilepay inden auktionen.
  • straksoverførsel via mobilebank til rettens konto i Danske Bank, reg.nr. 0216 kontonummer 4069134165, anført sagsnummer.

Mødende skal bruge håndsprit og mundbind inden indgang i salen. Der er adgang til håndsprit på stedet.

Der er ikke handicapadgang. Såfremt dette konkret giver anledning til problemer, kan fogedretten kontaktes på forhånd eller rettens tilstedeværende vagt kan kontaktes på dagen. Retten vil i givet fald bestræbe sig på at finde en praktisk løsning.

Der er ikke adgang til toilet. Toliet kan benyttes i rettens lokaler på Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.