Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

20 feb 2020

Retten i Nykøbing F.

Dom i nævningesag om manddrab

Dømt for manddrab i medfør af straffelovens § 237. Straffet med fængsel i 12 år. En 31-årig med fra Stubbekøbing blev i dag ved et enigt nævningeting fundet skyldig i manddrab efter straffelovens § 237.

Sagen kort fortalt

Tiltalte, en 31-årig mand fra Stubbekøbing, opsøgte den 25. maj 2019 ved 22:30 tiden en 32-årig mand på dennes bopæl i Stubbekøbing medbringende en køkkenkniv med et blad på 19 cm. Retten har lagt til grund, at tiltalte troede, at den 32-årige havde et forhold til en kvinde, som tiltalte boede sammen med, og som han haft et forhold til. Tiltalte afkrævede den 32-årige svar på dennes forhold til kvinden, og der opstod, da den 32-årige ville have tiltalte til at forlade bopælen et håndgemæng, hvorunder tiltalte stak den 32-årige i venstre brystregion ved hjertet med køkkenkniven. Stikkanalens længde var ca. 10 cm fra venstre mod højre og opad. Den 32- årige afgik efterfølgende ved døden ved forblødning.

Efter at have stukket den 32-årige  kontaktede tiltalte alarmcentralen og forsøgte at give den 32-årige hjertemassage.

Tiltalte, der erkendte at have tildelt den 32-årige det knivstik, der medførte at han afgik ved døden, nægtede at det skete med forsæt til drab, men erkendte vold med døden til følge efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1.

Dommens resultat

Et enigt nævningeting fandt efter omstændighederne ved knivstikket, sammenholdt med knivstikkets placering, retningen og den kraft hvormed stikket blev tildelt, at tiltalte i hvert fald må have anset det for overvejende sandsynligt, at knivstikket ville med medføre døden.

På denne baggrund fandt nævningetinget tiltalte skyldig i manddrab efter straffelovens § 237.

Straffen blev fastsat til fængsel i 12 år, som var en fællesstraf, der omfattede en reststraf på 334 dage fra en prøveløsladelse den 11. april 2018 fra en tidligere dom på fængsel i 3 år 6  måneder for bl.a. røveri og våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Ved dommen konfiskeredes tillige køkkenkniven.

Tiltalte ankede dommen til Landsretten med påstand om, at der alene skete domfældelse for vold med døden til følge.

Tiltalte, der havde siddet varetægtsfængslet under sagen, blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Nykøbing Falster den 13. december 2019.