Østre Landsret - Retsliste for fredag den 29. maj 2020
Listen er fremstillet den 28. maj 2020, kl. 15:08 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  10. afd. kl. 09:30

29. maj 2020 - Hovedforhandling - Retssal 10

S-434-20   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Anklager Henrik Prien-Larsen

Anklagemyndigheden
(SAK-2020-1400801-86)

 

              mod

Adv. Martin Andersen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (8526/2019): Afg. af 05-02-2020 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: Strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3
våbenloven

Landsdommerne: Katja Høegh, Ulla Staal og Catarina Ryder Hoffmann (kst.)

  13. afd. kl. 09:30

29. maj 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal 3

S-1756-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Senioranklager Helene Lindberg Brædder

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400305-48)

 

              mod

Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-911/2019): Afg. af 07-06-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225

Landsdommerne: Anne Birgitte Fisker, Ole Græsbøll Olesen og Ketilbjørn Hertz (kst.)

  17. afd. kl. 09:30

29. maj 2020 - Hovedforhandling - Retssal 8

S-3308-18   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Constantin Kjelsmark

Anklagemyndigheden
(SAK-2018-1400303-124)

 

              mod

Adv. Berit Ernst (Besk.)
Adv. Martin Andersen (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret

Retten i Hillerød (9-3418/2018): Afg. af 05-11-2018 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer
færdselsloven

Landsdommerne: Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Peter Mortensen

  22. afd. kl. 09:30

29. maj 2020 - Hovedforhandling - Retssal A

S-3574-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400305-102)

 

              mod

Adv. Kåre Pihlmann (Besk.)

1) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-29549/2018): Afg. af 29-11-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 232
strfl. § 244, stk. 1

Landsdommerne: Michael Kistrup, Alex Puggaard og Susanne Lehrer (kst.)

  23. afd. kl. 09:30

29. maj 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal 9

S-646-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400801-61)

 

              mod

Adv. Henrik Perregaard
Adv. Mads Kramme
Adv. Poul Jost Jensen
Adv. Steen Leonhardt Frederiksen

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret
3) Anonymiseret
4) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (8875/2018): Afg. af 21-02-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 279
strfl. § 286, stk. 2
strfl. § 233, stk. 1

Landsdommerne:

  4. afd. kl. 09:30

29. maj 2020 - Votering - Retssal 4

B-710-18   Civil 1. instanssag

Adv. Peter Schradieck

IMSPL Pte. Ltd.

 

              mod

Adv. Jes Anker Mikkelsen

1) MAN Diesel & Turbo SE

(): Afg. af
Civil ankesag
Sagen vedrører: Forvaltningsret, prøvelse

Landsdommerne: -

  5. afd. kl. 09:30

29. maj 2020 - Hovedforhandling - Retssal 7

S-190-20   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2020-1400306-13)

 

              mod

Adv. Susanne Graffmann (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Roskilde (18A-8074/2019): Afg. af 13-01-2020 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: Strfl. § 244, stk. 1, jf. § 247, stk. 1

Landsdommerne: Kristian Porsager Seierøe, Lars Larsen Lihme (kst.) og Christian Wenzel (kst.)

  7. afd. kl. 10:00

29. maj 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Retssal 7

S-3589-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK_2019-1400311-279)

 

              mod

Adv. Peter Kragh

1) Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-3907/2019): Afg. af 18-11-2019 00:00:00
Straffesag
Sagen vedrører: færdselsloven
konfiskation

Landsdommerne: Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Pernille Holde Poulsen (kst.)

  8. afd. kl. 10:00

29. maj 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Retssal 8

B-2922-16   Civil 1. instanssag

Adv. Dorthe Kynde Nielsen

Delshad Shohre

 

              mod

Adv. Flemming Orth
-

1) Udlændingestyrelsen
2) Udlændinge- og Integrationsministeriet

(): Afg. af
Civil ankesag
Sagen vedrører: Forvaltningsret, prøvelse

Landsdommerne: Frosell, Mikael Sjøberg og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

 

 

Listen indeholder 9 retsmøder.