Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 3. juni 2020
Listen er fremstillet den 2. juni 2020, kl. 14:50 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  1. afd. kl. 09:00

3. juni 2020 - Hovedforhandling - Bella Center

S-2008-19   N‘vningesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400306-144)

 

              mod

Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.)
Adv. Berit Ernst (Besk.)
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.)
Adv. Peter Secher (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret
3) Anonymiseret
4) Anonymiseret
5) Anonymiseret

Retten i Glostrup (D10-498/2019): Afg. af 27-06-2019 00:00:00
Nævningesag
Sagen vedrører: Strfl. § 237, jf. § 21, jf. § 81 b
udvisning

Landsdommerne: Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Lise Troelsen (kst.)

  11. afd. kl. 09:30

3. juni 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal 1

S-1643-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Senioranklager Dorthe Vejsig

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400308-78)

 

              mod

Adv. Kristian Mølgaard (Besk.)
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-10984/2018): Afg. af 28-05-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: Strfl. § 289, jf. momsloven
strfl. § 279, jf. § 286, jf. tildels § 21

Landsdommerne: Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Nicolai Uggerhøj-Winther

  13. afd. kl. 09:30

3. juni 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal 3

S-1756-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Senioranklager Helene Lindberg Brædder

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400305-48)

 

              mod

Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-911/2019): Afg. af 07-06-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225

Landsdommerne: Anne Birgitte Fisker, Ole Græsbøll Olesen og Ketilbjørn Hertz (kst.)

  15. afd. kl. 09:00

3. juni 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal E

S-1151-19   N‘vningesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres.Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400306-91)

 

              mod

Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-12690/2018): Afg. af 10-04-2019 00:00:00
Nævningesag
Sagen vedrører: strfl. § 192 a
strfl. § 237

Landsdommerne: Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Camilla Bjerg Nielsen (kst.)

  17. afd. kl. 09:30

3. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 17

S-192-20   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-20201400305-5)

 

              mod

Adv. Mads Kramme (Besk.)

1) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-28420/2019): Afg. af 08-01-2020 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, jf. § 21
udvisning

Landsdommerne: Arne Brandt, Annette Dam Ryt-Hansen og Martin Hall (kst.)

  19. afd. kl. 13:00

3. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal A

S-3708-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400311-298)

 

              mod

Adv. Mariann Jørn Hansen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Næstved (2874/2019): Afg. af 10-12-2019 00:00:00
Straffesag
Sagen vedrører: fl. § 118

Landsdommerne: Lone Kerrn-Jespersen, Kim Holst og Nina Hjorth (kst.)

  19. afd. kl. 14:00

3. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal A

S-2801-19   Strafudm†lingsankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400308-122)

 

              mod

Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Hillerød (8-6115/2018): Afg. af 29-08-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
fl. § 118

Landsdommerne: Lone Kerrn-Jespersen, Kim Holst og Nina Hjorth (kst.)

  23. afd. kl. 09:15

3. juni 2020 - Votering - Retssal E

S-646-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400801-61)

 

              mod

Adv. Henrik Perregaard
Adv. Mads Kramme
Adv. Poul Jost Jensen
Adv. Steen Leonhardt Frederiksen

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret
3) Anonymiseret
4) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (8875/2018): Afg. af 21-02-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 279
strfl. § 286, stk. 2
strfl. § 233, stk. 1

Landsdommerne: Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Uffe Habekost Sørensen (kst.)

  5. afd. kl. 09:30

3. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 10

S-3464-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400303-117)

 

              mod

Adv. Martin Leth Hansen (Besk.)

1) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 4-10040/2019): Afg. af 19-11-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 180, jfr. § 21

Landsdommerne: Ulla Langholz, Kristian Porsager Seierøe og Stine Fink Hansen (kst.)

  6. afd. kl. 09:30

3. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 7

S-401-20   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2020-1400308-27)

 

              mod

Adv. Jens Klokhøj (Besk.)

1) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-166/2020): Afg. af 04-02-2020 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 119, stk. 1
udvisning

Landsdommerne: Julie Skat Rørdam, Bloch Andersen og Inge de Neergaard (kst.)

  6. afd. kl. 13:00

3. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 7

S-3292-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400306-267)

 

              mod

Adv. Stefan Reinel (Besk.)

1) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 80-21459/2019): Afg. af 07-11-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1

Landsdommerne: Julie Skat Rørdam, Bloch Andersen og Inge de Neergaard (kst.)

 

 

Listen indeholder 11 retsmøder.