Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 2. juni 2020
Listen er fremstillet den 29. maj 2020, kl. 14:31 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  11. afd. kl. 09:30

2. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 1

S-310-20   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2020-1400801-70)

 

              mod

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-4220/2019): Afg. af 21-01-2020 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne: Nicolai Uggerhøj-Winther, Lone Dahl Frandsen og Anna Rudolf (kst.)

  11. afd. kl. 09:30

2. juni 2020 - Hovedforhandling - foretages i 1. afdeling

S-495-20   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2020-1400311-32)

 

              mod

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

1) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 4-30864/2019): Afg. af 30-01-2020 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 121
fl. § 117
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne: Lone Dahl Frandsen, Nicolai Uggerhøj-Winther og Anna Rudolf (kst.)

  13. afd. kl. 09:30

2. juni 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal 3

S-1756-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Senioranklager Helene Lindberg Brædder

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400305-48)

 

              mod

Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-911/2019): Afg. af 07-06-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225

Landsdommerne: Anne Birgitte Fisker, Ole Græsbøll Olesen og Ketilbjørn Hertz (kst.)

  16. afd. kl. 09:30

2. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 4

S-2379-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Anklager Christina Gregersen

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400306-162)

 

              mod

Adv. Mads Kramme (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Helsingør (10-2000/2019): Afg. af 31-07-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1

Landsdommerne: Ole Dybdahl, Anne Thalbitzer og Bjarke Gano (kst.)

  21. afd. kl. 13:00

2. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 18

S-2866-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400306-216)

 

              mod

Adv. Else Præstegaard (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (8242/2018): Afg. af 04-10-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 244

Landsdommerne: Karen Hald, Henrik Gam og Nikolaj Aarø-Hansen

  22. afd. kl. 09:30

2. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal E

S-3039-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400305-80)

 

              mod

Adv. Jan Aarup (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Glostrup (D12-10578/2019): Afg. af 23-09-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 232
strfl. § 235, stk. 2

Landsdommerne: Alex Puggaard, Michael Kistrup og Joachim Kromann

  23. afd. kl. 09:15

2. juni 2020 - Votering - Retssal E

S-646-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400801-61)

 

              mod

Adv. Henrik Perregaard
Adv. Mads Kramme
Adv. Poul Jost Jensen
Adv. Steen Leonhardt Frederiksen

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret
3) Anonymiseret
4) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (8875/2018): Afg. af 21-02-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 279
strfl. § 286, stk. 2
strfl. § 233, stk. 1

Landsdommerne: Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Uffe Habekost Sørensen (kst.)

  24. afd. kl. 09:30

2. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 10

S-3158-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400322-93)

 

              mod

Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Hillerød (8-2323/2019): Afg. af 11-10-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Landsdommerne: Thomas Lohse, Steen Mejer og Michael Schaumburg-Müller (kst.)

  24. afd. kl. 14:00

2. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 10

S-3153-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400311-245)

 

              mod

Adv. Kim Bagge (Besk.)

1) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 4-11352/2019): Afg. af 09-10-2019 00:00:00
Straffesag
Sagen vedrører: fl. § 118

Landsdommerne: Thomas Lohse, Steen Mejer og Michael Schaumburg-Müller (kst.)

  3. afd. kl. 09:00

2. juni 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bella Centeret

S-916-19   N‘vningesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400801-100)

 

              mod

Adv. Henrik
Adv. Henrik Garlik (Besk.)
Adv. Jane Ranum (Besk.)
Adv. Klaus Jensen (Besk.)
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.)
Adv. Mette Grith Stage (Besk.)
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.)
Adv. Rune Wiborg (Besk.)
Adv. Sten Balslev (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret
3) Anonymiseret
4) Anonymiseret
5) Anonymiseret
6) Anonymiseret
7) Anonymiseret
8) Anonymiseret
9) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (3723/2018): Afg. af 22-03-2019 00:00:00
Nævningesag
Sagen vedrører: strfl. § 245, stk. 1, jf. tildels § 21
udvisning

Landsdommerne: Bo Østergaard, Bodil Dalgaard Hammer og Henrik Hjort Elmquist

  6. afd. kl. 09:30

2. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 7

S-135-20   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-20201400306-9)

 

              mod

Adv. Niels Henrik Claus Christensen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-5357/2019): Afg. af 20-12-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 245, stk. 1
udvisning

Landsdommerne: Julie Skat Rørdam, Bloch Andersen og Inge de Neergaard (kst.)

  8. afd. kl. 09:30

2. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 8

S-2872-19   Bevisankesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres.Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400308-127)

 

              mod

Anonymiseret

1) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (2190/2019): Afg. af 10-09-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 123
strfl. § 261, stk. 1

Landsdommerne: Mohammad Ahsan, Frosell og Mette Damgaard (kst.)

 

 

Listen indeholder 12 retsmøder.