Østre Landsret - Retsliste for tirsdag den 26. maj 2020
Listen er fremstillet den 25. maj 2020, kl. 14:22 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  1. afd. kl. 09:00

26. maj 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal 1

S-928-19   N‘vningesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400801-98)

 

              mod

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-5246/2018): Afg. af 20-03-2019 00:00:00
Nævningesag
Sagen vedrører: strfl. § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 21
udvisning
konfiskation

Landsdommerne: Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Martin Hall (kst.)

  1. afd. kl. 09:00

26. maj 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal 1

S-915-19   N‘vningesag

Statsadv. for København
v/ Anklager Mia Østergaard

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400801-98)

 

              mod

Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.)
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-5246/2018): Afg. af 20-03-2019 00:00:00
Nævningesag
Sagen vedrører: strfl. § 288, stk. 1, nr. 1 tildels jf. § 21
strfl. § 124, stk. 4
strfl. § 290, stk. 1

Landsdommerne: Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Martin Hall (kst.)

  11. afd. kl. 09:30

26. maj 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal 11

S-1643-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Senioranklager Dorthe Vejsig

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400308-78)

 

              mod

Adv. Kristian Mølgaard (Besk.)
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-10984/2018): Afg. af 28-05-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: Strfl. § 289, jf. momsloven
strfl. § 279, jf. § 286, jf. tildels § 21

Landsdommerne: Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Nicolai Uggerhøj-Winther

  12. afd. kl. 09:30

26. maj 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal A

S-1984-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Senioranklager Morten Ebbe Nielsen

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400308-97)

 

              mod

Adv. Andro Vrlic (Besk.)
Adv. Martin Andersen (Besk.)
Adv. Peter Trudsø (Besk.)
Adv. Rasmus Nilsson-Børresen (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret
3) Anonymiseret
4) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-16073/2017): Afg. af 28-06-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: Strfl. § 289, jf. momsloven

Landsdommerne: Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Mette Lyster Knudsen

  13. afd. kl. 09:30

26. maj 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal 3

S-1756-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Senioranklager Helene Lindberg Brædder

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400305-48)

 

              mod

Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-911/2019): Afg. af 07-06-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225

Landsdommerne: Anne Birgitte Fisker, Ole Græsbøll Olesen og Ketilbjørn Hertz (kst.)

  16. afd. kl. 09:00

26. maj 2020 - Hovedforhandling - Odense

S-499-20   Bevisankesag

Statsadv. for Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(SAV-2020-1400306-43)

 

              mod

Adv. Snorre Andreas Kehler (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Svendborg (R8-39/2020): Afg. af 07-02-2020 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1

Landsdommerne: Janni Christoffersen, Tine Egelund Thomsen og Bjarke Gano (kst.)

  16. afd. kl. 13:00

26. maj 2020 - Hovedforhandling - Odense

S-790-20   Udm†lingsankesag

Statsadv. for Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(SAV-2020-1400311-47)

 

              mod

Adv. Bo Møller Jensen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Odense (11-10810/2019): Afg. af 21-02-2020 00:00:00
Straffesag

Landsdommerne: Janni Christoffersen, Tine Egelund Thomsen og Bjarke Gano (kst.)

  16. afd. kl. 14:00

26. maj 2020 - Hovedforhandling - Odense

S-178-20   Bevisankesag

Statsadv. for Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(SAV-2020-1400307-6)

 

              mod

Adv. Michael Meyn (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Svendborg (R8-3417/2019): Afg. af 08-01-2020 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 266

Landsdommerne: Janni Christoffersen, Tine Egelund Thomsen og Bjarke Gano (kst.)

  18. afd. kl. 13:00

26. maj 2020 - Andet Retsmøde - Retssal 04

S-140-20   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2020-1400308-3)

 

              mod

Adv. Carsten Halle (Besk.)
Adv. Poul Jost Jensen (Besk.)
Adv. Sysette Vinding Kruse (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret
3) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (8059/2019): Afg. af 19-12-2019 00:00:00
Domsmandssag

Landsdommerne: Ulla Staal, Ej reg. og Ej reg.

  20. afd. kl. 09:00

26. maj 2020 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-3638-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400801-425)

 

              mod

Adv. Glenn Verding Hein (Besk.)
Adv. Rune Wiborg (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-5416/2019): Afg. af 27-11-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne: Ib Hounsgaard Trabjerg, Louise Pansa Lauemøller (kst.) og Henrik Bitsch

  9. afd. kl. 09:00

26. maj 2020 - Hovedforhandling - Odense

S-3799-19   Bevisankesag

Statsadv. for Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(SAV-2019-1400306-350)

 

              mod

Adv. Emmie Lucie Vollerup de Mylius (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Svendborg (R4-3846/2019): Afg. af 12-12-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1

Landsdommerne: Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Jacob Waage

 

 

Listen indeholder 11 retsmøder.