Østre Landsret - Retsliste for fredag den 5. juni 2020
Listen er fremstillet den 2. juni 2020, kl. 14:50 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  1. afd. kl. 09:30

5. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 1

S-2766-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400306-208)

 

              mod

Adv. Jan Schneider (Besk.)
Adv. Rune Wiborg (Besk.)
Adv. Susse Karen Fraaby (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret
3) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-28878/2017): Afg. af 16-09-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 245, stk. 1, jf. 247
strfl. § 245, stk. 1

Landsdommerne: Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Bjarke Gano (kst.)

  11. afd. kl. 09:30

5. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 10

S-2587-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/ Anklager Christina Gregersen

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400306-181)

 

              mod

Adv. Glenn Verding Hein (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Næstved (7117/2019): Afg. af 23-08-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 245, stk. 1

Landsdommerne: Lone Dahl Frandsen, Ole Dybdahl og Nicolai Uggerhøj-Winther

  15. afd. kl. 09:30

5. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 9

S-3179-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400801-366)

 

              mod

Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.)

1) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-24449/2019): Afg. af 18-10-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 134 a

Landsdommerne: Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Camilla Bjerg Nielsen (kst.)

  15. afd. kl. 13:30

5. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 9

S-3746-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400313-28)

 

              mod

Adv. Lene Sejersen (Besk.)

1) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-30525/2019): Afg. af 12-12-2019 00:00:00
Straffesag
Sagen vedrører: udlændingelovens § 59b

Landsdommerne: Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Camilla Bjerg Nielsen (kst.)

  21. afd. kl. 09:30

5. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal A

S-2859-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400306-217)

 

              mod

Adv. Henrik Høpner (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-15744/2018): Afg. af 23-05-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 245, stk. 1

Landsdommerne: Karen Hald, Henrik Gam og Jesper Stage Thusholt (kst.)

  22. afd. kl. 09:00

5. juni 2020 - Fortsat hovedforhandling - Retssal E

S-1874-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400303-74)

 

              mod

Adv. Henrik Roslev Østergaard (Besk.)
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.)
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)
Adv. Michael Jan Lindquist (Besk.)

1) Anonymiseret
2) Anonymiseret
3) Anonymiseret
4) Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-1537/2019): Afg. af 18-06-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
udvisning

Landsdommerne: Michael Kistrup, Alex Puggaard og Susanne Lehrer (kst.)

  3. afd. kl. 09:30

5. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 3

S-3079-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400801-365)

 

              mod

Adv. Niels Anker Rasmussen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (6948/2019): Afg. af 21-10-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl. § 232, 2. led

Landsdommerne: Bodil Dalgaard Hammer, Gitte Rubæk Pedersen og Henrik Hjort Elmquist

  7. afd. kl. 09:30

5. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 8

S-3035-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400306-238)

 

              mod

Adv. Carsten Brix (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Roskilde (18A-6154/2019): Afg. af 14-10-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
udvisning

Landsdommerne: Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Pernille Holde Poulsen (kst.)

  8. afd. kl. 13:00

5. juni 2020 - Hovedforhandling - Retssal 3

S-2850-19   Bevisankesag

Statsadv. for København
v/

Anklagemyndigheden
(SAK-2019-1400306-202)

 

              mod

Adv. Jørn Haandbæk Jensen (Besk.)

1) Anonymiseret

Retten i Hillerød (8-6042/2018): Afg. af 06-09-2019 00:00:00
Domsmandssag
Sagen vedrører: strfl. § 245

Landsdommerne: Frosell, Mohammad Ahsan og Nina Hjorth (kst.)

 

 

Listen indeholder 9 retsmøder.