Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

04 aug 2022

Retten i Lyngby

Retsmægling som et konstruktivt alternativ

Retsmægling er et tilbud til parterne i en retssag om med hjælp fra en professionel retsmægler at finde en fælles løsning på deres konflikt. Retsmægling kan iværksættes når som helst under sagens behandling ved retten.

Retsmægling er et tilbud til parterne i en retssag om med hjælp fra en professionel retsmægler at finde en fælles løsning på deres konflikt. Retsmægling kan iværksættes når som helst under sagens behandling ved retten. Retsmægling er ofte en billigere, enklere og hurtigere måde at få afsluttet sagen på end ved at skulle gennemføre en retssag.

Retsmæglingen foregår som en samtale mellem parterne og retsmægleren. Parternes advokater kan deltage i retsmæglingen, men det er ikke nødvendigt. Retsmægleren kan være en dommer eller en af retten særligt udpeget advokat. For at fungere som retsmægler kræves en bestemt efteruddannelse. Retsmæglingsmødet er fortroligt. Hvis parterne finder en løsning på konflikten, kan retsmæglingen slutte med et forlig mellem parterne, som kan føres ind i retsbogen.

Der skal ikke betales nogen retsafgift eller andet for retsmæglingen, og hvis sagen sluttes senest 2 uger før hovedforhandlingen bortfalder berammelsesafgiften.

Den 1. oktober 2021 blev retsafgiftsloven ændret således, at der for en civil retssag normalt skal betales 750 kr. i retsafgift ved sagens anlæg, hvis sagen vedrører højest 100.000 kr., og 1.500 kr. hvis sagen vedrører et højere beløb. Hvis der skal berammes en hovedforhandling i sagen, skal der yderligere betales en retsafgift for dette. Denne berammelsesafgift afhænger af sagens økonomiske værdi og varierer mellem 3.000 kr. og 160.000 kr.

Parterne kan således undgå denne højere berammelsesafgift, hvis de forliger deres sag mindst 2 uger forud for hovedforhandlingen fx gennem retsmægling.

I 1. halvår af 2022 havde Retten i Lyngby 22 sager, der blev sendt til retsmægling. I 12 af disse er der indgået en aftale mellem parterne. I 5 af sagerne blev mødet påbegyndt, men der blev ikke indgået en aftale. I en sag er mødet ikke afholdt endnu, og i 4 af sagerne fortrød parterne og aflyste retsmæglingsmødet.

Elisabet Michelsen, retspræsident, udtaler:

”Der er et stort potentiale i retsmægling. De fleste parter, der deltager i retsmægling, er meget tilfredse med processen. Dette gælder endda også, hvis de ikke når frem til en fælles løsning. Retsmæglingen skaber en gensidig forståelse og forbedrer samarbejdsmulighederne mellem parterne.”

Britt Falster Klitgaard, dommer, udtaler:

”Retsmægling er et bestemt mødeforløb, som jeg har rigtig god erfaring med. Retsmægling hjælper folk, der er havnet i en retssag, til selv at finde på løsninger og få bilagt uoverensstemmelser. Selv når retsmæglingen ikke ender i et forlig, får parterne større indsigt i deres konflikt og en bedre forståelse af, hvorfor de er endt i en retssag. Jeg ville ønske, at flere fik øjnene op for, hvad en retsmægling kan. Langt de fleste sager er egnede til retsmægling.”