Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

08 jun 2022

Retten i Lyngby

Frifundet for tyveri af 7,5 tons gravemaskine

En mand er frifundet for at have stjålet en gravemaskine fra en byggeplads i Virum.

Sagsnummer: SS 1156/2021

Sagen kort fortalt

Ejeren af en gravemaskine, der var blevet brugt på en byggeplads i Virum, men skulle repareres før den kunne køres derfra, opdagede den 10. januar 2020, at gravemaskinen var væk. Han var kommet i et modsætningsforhold til tiltalte, som var medejer af entreprenøren på byggepladsen (firma 1). Efter at være blevet opmærksom på sagen via et Facebookopslag, oplyste et andet firma (firma 2) politiet om, at firma 2 havde repareret gravemaskinen for et tredje firma (firma 3), som herefter på en lastbil fik kørt gravemaskinen til en byggeplads i Randers, hvor gravemaskinen senere blev fundet. Den ansvarlige i firma 3 oplyste, at transporten og reparationen skete efter bestilling af tiltalte for firma 1. Firma 1 arbejdede på byggepladsen i Randers, men tiltalte bestred at have bestilt gravemaskinen repareret og transporteret af firma 3. Tiltalte og tiltaltes bror, som var medejer af firma 1, forklarede endvidere, at firma 3 skulle udføre gravearbejde på byggepladsen i Randers og derfor var kommet med gravemaskinen. Den ansvarlige i firma 3 bestred at have arbejdet på byggepladsen i Randers.

Dommens resultat

Retten konkluderede, at forklaringen fra den ansvarlige i firma 3 stod mod tiltaltes og tiltaltes brors forklaringer. Retten skulle ikke finde den mest sandsynlige gerningsmand i sagen, men vurdere om tiltaltes skyld var bevist uden rimelig tvivl. Retten fandt herefter, at der ikke var ført det til domfældelse fornødne bevis, og frifandt derfor tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 276 om tyveri.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 3. juni 2022.