Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

20 maj 2021

Retten i Lyngby

Ejendomsudviklingsselskab frifundet

Køberne af 27 lejligheder i ejendommen ”Strandgården” på Amager sagsøgte det selskab, der stod bag opførelsen af ejendommen. De søgte erstatning, fordi lejlighederne var mindre end de forventede. Selskabet blev frifundet.

Sagsnummer: BS - 48014/2018 - LYN

Sagen kort fortalt
Sagsøgerne var købere af 27 lejligheder i ejendommen ”Strandgården” på Amager. De købte lejlighederne i perioden 2014-2016. På det tidspunkt var ejendommen endnu ikke opført. I forbindelse med købet blev der udleveret plantegninger, købsaftale, salgsopstilling samt en præsentation af ejendomsprojektet.

I plantegningen blev anført antal kvadratmeter for hvert enkelt rum. Antallet af kvadratmeter var anført som rummets andel af det tinglyste boligareal, dvs. inklusive lejlighedens andel af vægge mv. Derudover var det samlede antal BBR-boligkvadratmeter anført på plantegningen. Plantegningen var målfast og med møbler i realistiske størrelser. På en hjemmeside tilknyttet ejendommen var anført et ”nettoareal”, der svarede til det tinglyste boligareal inkl. lejlighedens andel af vægge.

Køberne anførte, at de havde en forventning om, at det anviste antal kvadratmeter var rummenes gulvareal. Både fordi arealerne var anført i plantegningen og fordi det samlede areal svarede til hjemmesidens angivelse af ”nettoareal”. Køberne krævede derfor erstatning svarende til forskellen i størrelsen på den faktiske lejlighed og den lejlighed, de havde forventet at få.

Sælgerne anførte, at det på handelstidspunktet var en sædvanlig måde at udfærdige plantegninger, og at de opførte lejligheder i øvrigt var i overensstemmelse med det aftalte.

Dansk Ejendomsmæglerforenings Responsumudvalg havde under sagen udtalt, at der på handelstidspunktet var forskellig praksis for at udarbejde plantegninger, og at der herunder var praksis for at udarbejde plantegninger på den måde, som sælgerne havde gjort.

Sagens udfald
Retten frifandt det sagsøgte selskab.

Retten begrundede afgørelsen med, at der var anført korrekt tinglyst boligareal og BBR-boligareal i både salgsopstilling, købsaftale, på den udleverede plantegning og i et bilag til købsaftalen, hvor begreberne tinglyst boligareal og BBR-boligareal desuden var forklaret. Retten lagde videre vægt på, at den udleverede plantegning var målfast, at der var anført målestok og målepind, og at der var påtegnet møbler i realistisk størrelse. De opførte lejligheder var derfor i det hele i overensstemmelse med det aftalte.

Retten bemærkede, at begrebet ”nettoareal” ikke fremgik af aftaledokumenterne og i øvrigt ikke er en ualmindelig måde at omtale det tinglyste areal.

Køberne af lejlighederne skal betale sagens omkostninger.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 20. maj 2021.