Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

19 feb 2021

Retten i Horsens

Covid-19 Afviklingen af retsmøder m.v.

Læs mere om afviklingen af retsmøder m.v.

INFO OM COVID-19

Herunder kan du læse om følgende:

  • Sagsafviklingen ved Retten i Horsens

  • Mundbind/visir

  • RETTEN OPFORDRER RETTENS BRUGERE TIL AT LADE SIG TESTE FØR BESØG I RETTEN
  • Retten opfordrer, de personer, der møder i vores retsbygning, til at lade sig teste for Covid-19 inden fremmøde. Opfordringen gælder ikke, hvis man opfylder betingelserne for Corona-pas (dvs. 14 dage efter første vaccination eller immunitet)

Sagsafviklingen ved Retten i Horsens

Arbejdet ved domstolene fortsætter, hvis sagerne kan behandles i lokaler, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Nogle sager er af denne grund sat i bero indtil videre.

Man skal som part eller vidne i en sag møde som planlagt, medmindre man modtager anden information.

Retten har indrettet lokalerne, så afstandskrav og sundhedsmyndighedernes øvrige anbefalinger kan efterleves.

Domstolene er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Det er således muligt at forsamles mere end 5 personer, hvis rettens arbejde gør det nødvendigt. Det skal ske under iagttagelse af afstandskravet og øvrige sundhedsmæssige anbefalinger.

Med henblik på at holde antallet af forsamlede personer så lavt som muligt er antallet af siddepladser i retssale og i venteområder begrænset til et absolut minimum, og man kan i særlige tilfælde blive bedt om at vente udenfor.

Mundbind/visir

Det er frivilligt, om du ønsker at bære mundbind (eller visis) i gang-og venteområder.

Om man skal bære mundbind/visir under retsmøderne, afgøres af retsformanden.