Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

11 dec 2020

Retten i Holstebro

Tidligere havnechef/færgeoverfartsleder idømt betinget fængsel

55-årige mand idømt betinget fængsel i 6 måneder med vilkår om bl.a. samfundstjeneste for mandatsvig for knap 91.000 kr. og dokumentfalsk.

Sagsnummer: SS 3-2428/2020

Sagen kort fortalt

Den 55-årige var tiltalt for bedrageri og mandatsvig ved fra 2017 til 2019 i flere tilfælde som overfartsleder og havnechef at have indkøbt forskellige genstande, herunder elektronik, køkkenredskaber, byggematerialer, gasgrill og cykelholder, til privat brug, som han havde ladet henholdsvis kommunalt drevet færgeselskab og havnen betale. Han var endvidere tiltalt for dokumentfalsk ved at have forfalsket en rapport fra Søfartsstyrelsen vedrørende et tilsyn med færgen.

Tiltalen var bedrageri efter straffelovens § 279, mandatsvig efter straffelovens § 280, nr. 1 og dokumentfalsk efter straffelovens § 171.

Den 55-årige nægtede sig skyldig og forklarede, at han foretog indkøbene som led i driften af færgeoverfarten og havnen. Han forklarede endvidere, at han havde godkendt betalingen af 3 fakturaer fra sin daværende hustrus søns tømrervirksomhed for isolerings- og stålpladearbejde på færgen. Han erkendte, at han havde forfalsket tilsynsrapporten fra Søfartsstyrelsen, og at han havde udleveret rapporten til en skibsingeniør, som kommunen havde bedt kontrollere om arbejdet fra de tre fakturaer.  

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte havde begået mandatsvig i forbindelse med 10 indkøb af genstande af privat karakter, herunder elektronik, brusearmatur, toiletsæde, plæneklipper, sengesæt, køkkenudstyr, cykelholder, gasgrill og byggematerialer. Retten lagde vægt på, at de indkøbte genstande var indkøbt af den 55-årige for færgeoverfartens og havnens regning, men at han brugte genstandene i privat regi. Indkøbene løb op i 38.911,95 kr.

Retten fandt ham også skyldig i at have ladet færgeoverfarten betale 3 fiktive fakturaer på i alt 50.044 kr., som var udstedt i hans daværende hustrus søns tømrervirksomhed. Retten fandt, at fakturaerne ikke vedrørte isolerings- og stålpladearbejde foretaget på færgen, men betalingen i stedet dækkede over indkøb af byggematerialer, der var brugt ved renovering af hans hjem. Tiltalte var endvidere skyldig i dokumentfalsk ved at have forfalsket en tilsynsrapport fra Søfartsstyrelsen. Selvom retten fandt det uafklaret, om tiltalte selv havde udfærdiget fakturaerne i hustruens søns virksomhed, fandt retten det bevist, at han uberettiget havde godkendt betalingen af dem for at dække over indkøb af byggematerialerne, og at han havde forsøgt at dække over dette ved at udlevere den forfalskede tilsynsrapport til en skibsingeniør, der skulle foretage en skibsteknisk undersøgelse af færgen.

Retten fandt således den 55-årige skyldig i hovedparten af forholdene, bortset fra 6 indkøb til i alt 20.203,28 kr., hvor det ikke var bevist, at indkøbene primært havde et privat formål.

Retten fastsatte straffen til betinget fængsel i 6 måneder bl.a. med vilkår om 120 timers samfundstjeneste samt eventuel psykiatrisk behandling efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse. Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på den opnåede berigelse, samt at den 55-årige indtog en særlig betroet stilling i færgeoverfartsselskabet og havnen, hvor han havde en vid adgang til at foretage indkøb/økonomiske dispositioner, og at han havde foretaget de uberettigede indkøb/dispositioner gennem en længere periode. Retten lagde endvidere vægt på, at han havde brugt den forfalskede tilsynsrapport fra Søfartsstyrelsen i forbindelse med en skibsteknisk undersøgelse af færgen.

Sagen var en domsmandssag.

Den 55-årige har 14 dage til at stilling til, om han vil anke dommen til Vestre Landsret.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 11. december 2020.