Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

21 dec 2020

Retten i Holstebro

Seks personer dømt for hjemmerøverier i Vestjylland

Sagsnummer: SS 2-3267/2020

Sagen kort fortalt

Fem mænd og én kvinde idømt fængsel i henholdsvis 7 år og 6 måneder, 6 år, 4 år, 2 år og 6 måneder, 2 år og 3 måneder samt 1 år for hjemmerøverier i Vestjylland, vidnetrusler, brandstiftelse og en række mindre forbrydelser.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for tre egentlige hjemmerøverier i Vestjylland, hvor de seks tiltalte i forskelligt omfang var tiltalt for at have deltaget i et eller flere af røverierne samt vidnetrusler.
Der var endvidere rejst tiltale mod to af de tiltalte for forsætlig brandstiftelse, og mod én af de tiltalte for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. Der indgik derudover en række mindre forhold i sagen.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tiltalte i forening efter en forudgående aftale eller fælles forståelse var trængt ind i de tre private hjem, hvor de ved brug af vold eller trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold havde tvunget beboerne til at udlevere narkotika, penge og andre værdigenstande. Efter de tiltaltes forklaringer fandt retten det endvidere bevist, at de tiltalte, der ikke havde deltaget aktivt i røveri, havde forholdt sig passivt accepterende i bilen, hvor de var velvidende om, at røverierne skulle ske.  

Spørgsmålet var herefter, om der var tale om røverier begået mod tilfældige personer, eller om der havde været en forudgående relation mellem de tiltalte og de forurettede. Anklagemyndigheden havde under hovedforhandlingen påstået to af de tre røverier henført under bestemmelsen om røverier, hvor der er en forudgående relation.

Retten fandt det ikke bevist, at en sådan forudgående relation kunne afvises.

Retten fandt endvidere to af de tiltalte skyldig i forsætligt brandstiftelse. Retten fandt det ikke bevist, at én af de tiltalte skulle have besiddet et skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, hvorfor der skete frifindelse i dette forhold.

Sagen omhandlede i alt 38 forhold og blev behandlet som en nævningesag, da anklagemyndighedens påstand for 4 ud af de 6 tiltalte var fængsel i 4 år eller derover.

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 18. december 2020.