Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

20 jan 2020

Retten i Holstebro

Efterskoleforstander idømt betinget fængsel

61-årig tidligere forstander for efterskole på Mors idømt betinget fængsel i 3 måneder med 80 timers samfundstjeneste for vold og blu-færdighedskrænkelse begået over for elever.

Sagsnummer: SS 3-3814/2019

Sagen kort fortalt

Den 61-årige var tiltalt i 21 forhold af vold og blufærdighedskrænkelser begået over for 15 tidligere og nuværende elever på den efterskole, hvor den 61-årige var forstander. Volden bestod i ”at tælle ribben” ved at presse knoerne mod ribbenene og føre hånden op og ned, mens blufærdighedskrænkelserne vedrørte krænkende udtalelser og spørgs­mål. Forholdene var begået mellem 2015 og 2019.

Tiltalen var vold efter straffelovens § 244 og blufærdighedskrænkelse efter § 232. Den 61-årige nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

En enig domsmandsret fandt, at det var bevist, at den 61-årige var skyldig i 9 forhold om vold og 4 forhold om blufærdighedskrænkelse. Retten lagde vægt på, at eleverne havde forklaret, at den 61-årige havde ført sine knoer hårdt mod elevernes ribben, hvilket medførte smerte og i flere tilfælde røde/blå mærker, samt at det typisk skete i situationer, hvor eleverne blev irettesat eller ikke gjorde, som han sagde. Den 61-årige havde under sagen fastholdt, at han kun havde kildet eleverne for sjov med flad hånd. Retten fandt det endvidere bevist, at den 61-årige i 4 tilfælde havde udtalt sig blufærdighedskrænkende til elever. Retten frifandt den 61-årige i 8 forhold på grund af manglende beviser.

Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på forholdenes karakter, og at 61-årige i den forbindelse havde misbrugt det særlige tillidsforhold, der var mellem ham som forstander og de forurettede som elever på efterskolen. Retten fandt imidlertid, at straffen skulle gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, og lagde i den forbindelse vægt på oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold samt de følger, som sagen havde haft for ham. Den 61-årige forstander og hans hustru, der også var ansat på efterskolen, fratrådte deres stillinger og fraflyttede forstanderboligen, da sagen blev anmeldt til politiet i juni 2019.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at den 61-årige skulle frakendes retten til at beskæftige sig med børn og unge under 18 år. Retten fandt imidlertid, at betingelserne for rettighedsfrakendelse ikke var opfyldt.

Sagen var en domsmandssag.

Den 61-årige udbad sig betænkningstid i forhold til anke.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro mandag den 20. januar 2020.