Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

16 dec 2019

Retten i Holstebro

Idømt fængsel i 4 år for overfald på sin 83-årige far.

53-årige mand idømt fængsel i 4 år for legemsangreb af særlig rå, bru-tal og farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder begået over for sin 83-årige far på et ældrecenter.

Sagsnummer: SS 3-4113/2019

Sagen kort fortalt

Den 53-årige var tiltalt for den 24. marts 2019 omkring kl. 11 at have overfaldet sin 83-årige far med flere knytnæveslag i hovedet, der medførte hjerneblødning, ansigtslæsioner med flere brud, permanent blindhed på det ene øje, m.v. Overfaldet skete på det ældrecenter, hvor faren boede.

Tiltalen var legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder i gentagelsestilfælde efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1. Den 53-årige erkendte at have slået sin far 3 gange, og at farens skader var følger af volden. Den 53-årige var endvidere tiltalt for trusler mod faren, 3 trusselsforhold mod personale på et socialt døgncenter samt et hærværksforhold.

Dommens resultat

Samtlige nævninger og dommere var enige om, at det var bevist, at tiltalte havde slået sin far væsentligt flere gange med knytnæve end de 3 slag, som den 53-årige havde erkendt. Der blev i den forbindelse blandt andet lagt vægt på en retsmedicinsk vurdering af de omfattende skader, som faren var blevet påført, samt at den 53-årige efter anholdelsen spontant havde udtalt, at han havde slået 12-13 gange. Samtlige nævninger og dommere var endvidere enige om, at faren havde været værgeløs, samt at volden havde været af særlig farlig karakter.

Der var endvidere enighed om, at voldsudøvelsen var begået under særdeles skærpende omstændigheder. Der blev i den forbindelse lagt vægt på omfanget af farens skader i form af permanent blindhed på venstre øje, flere brud på ansigtsskelettet, hvoraf bruddene i venstre side har været så omfattende, at de ikke kunne sættes på plads, en underliggende blødning under den hårde hjernehinde samt oplysningerne om hans væsentligt forringede funktionsniveau efter overfaldet. Den 53-årige blev således fundet skyldig i den rejste tiltale. Den 53-årige blev endvidere fundet skyldig i 1 mindre hærværksforhold samt 2 trusselsforhold begået mod personale på et socialt døgncenter, mens han blev frifundet for trusler mod faren og et yderligere trusselsforhold.

Den 53-årige, der tidligere er straffet flere gange for personfarlig kriminalitet, var blevet mentalundersøgt og fundet strafegnet. Anklagemyndigheden påstod, at den 53-årige skulle dømmes til forvaring, og forsvareren påstod frifindelse for forvaring.

Samtlige nævninger og dommere var enige om, at betingelserne for forvaring ikke var opfyldt, og fastsatte straffen til fængsel i 4 år. Der blev lagt vægt på voldens grove karakter og dens meget alvorlige følger, den 53-åriges tidligere domme, samt en strafskærpelse af straffeloven, som blev indført i 2018,

Sagen var en nævningesag.

Den 53-årige udbad sig betænkningstid i forhold til anke.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro fredag den 13. december 2019.