Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

20 jun 2022

Retten i Holbæk

Fem mænd idømt fængsel på livstid

Fem unge mænd er ved et nævningeting dømt for dobbeltdrab og drabsforsøg begået i Kalundborg i november 2020 som led i en bandekonflikt.

Sagsnummer: 1715/2021

Sagen kort fortalt
I november 2020 blev to mænd dræbt af skud på en parkeringsplads ved et supermarked i Kalundborg. En tredje mand blev ved samme lejlighed livstruende såret af skud.

Seks mænd blev tiltalt for drabene og drabsforsøget, ligesom de blev tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse samt andre - i sammenhængen - mindre alvorlige forhold.   

Dommens resultat
Et enigt nævningeting dømte fem af de tiltalte for bl.a. drabene og drabsforsøget samt ulovlig våbenbesiddelse. Alle de voterende var enige om at bringe straffelovens § 81 a (den såkaldte bandeparagraf) i anvendelse over for dem.

Den sidste af de tiltalte blev frifundet, idet flertallet af de voterende fandt, at det ikke med den fornødne sikkerhed var bevist, at han var skyldig i drab, drabsforsøg eller ulovlig våbenbesiddelse, mens et mindretal fandt det bevist, at han var skyldig.

Straffen blev for alle de domfældte i enighed udmålt til fængsel på livstid. To af de dømte, der ikke er danske statsborgere, blev udvist med indrejseforbud for bestandig. De domfældte blev endvidere pålagt et såkaldt opholdsforbud i Kalundborg Kommune og nogle områder i Storkøbenhavn. Endelig blev de domfældte dømt til at betale erstatning og godtgørelse til de efterladte efter de dræbte.

Alle de domfældte ankede dommen med påstand om frifindelse og blev varetægtsfængslet efter dommen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 20. juni 2022.