Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

09 apr 2021

Retten i Holbæk

Fængselsstraffe og opholdsforbud

Tre mænd på nu henholdsvis 29 år, 23 år og 32 år er dømt for et groft overfald begået i Havevang i Holbæk i oktober 2018. De tre mænd er idømt fængsel i henholdsvis 2 år, 3 år og 9 måneder samt 2 år. To af de tre mænd blev endvidere idømt opholdsforbud.

Sagsnummer: 1225/2020

Sagen kort fortalt
Sagen omhandler navnlig to forhold. I det første forhold blev tre unge mænd overfaldet i Havevang-kvarteret i Holbæk en eftermiddag i oktober 2018, mens de ventede på bussen. De tre unge blev udsat for grov vold bl.a. i form af slag med økser.

I det andet forhold blev en fjerde ung mand et par dage senere overfaldet om aftenen på sin bopæl i Nykøbing Sjælland. Han blev i forbindelse med overfaldet udsat for grov vold.

Dommens resultat
I sagens første forhold var fire mænd tiltalt. Tre af mændene blev dømt for grov vold, mens den fjerde blev frifundet. Retten har bl.a. lagt til grund, at de tre dømte mænd på gerningstidspunktet havde en relation til Bandidos, og at overfaldet skete som led i en bandekonflikt, jf. straffelovens § 81 a.  

I det andet forhold var to af de fire mænd også tiltalt. Der skete frifindelse i dette forhold.

I sagen indgik en række andre forhold, der – set i forhold til sagens øvrige forhold – er af mindre alvorlig karakter.

To af de dømte mænd blev hver idømt 2 års fængsel. Den tredje, der tidligere er dømt for vold, havde en reststraf på ca. 1 år og 4 måneder efter en tidligere prøveløsladelse. Han blev herefter idømt fængsel i 3 år og 9 måneder. I straffen indgår reststraffen.

To af de dømte blev endvidere idømt såkaldt opholdsforbud i 4 år. Forbuddet betyder bl.a., at de pågældende ikke må tage ophold mv. bl.a. på nærmere angivne adresser, hvor Bandidos har klubhuse. Den tredje af de dømte mænd var efterfølgende kommet i et bandeexit-program og blev bl.a. på den baggrund ikke idømt opholdsforbud.

De domfældte har 14 dage til at overveje spørgsmålet om anke. Anklagemyndighedens ankefrist er også 14 dage.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 9. april 2021.