Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Dommer i Højesteret fra 2005

Født 1953 i Virum, dommer i Højesteret fra 2005

Cand. jur. 1978

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1978-88
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 1988-89
Konstitueret dommer i Københavns Byret 1989-90, dommer 1990-98
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 1998, landsdommer 1998
Konstitueret afdelingschef i Justitsministeriets domstolsafdeling 1998-99
Landsdommer i Østre Landsret 1999-2005

Andre hverv m.m.
Manuduktør ved Københavns Universitet 1978-84
Beskikket til at bistå kommissionsdomstolen vedr. ”køb dansk klausulen” i A/S Storebæltsforbindelsens udbudsbetingelser 1990-91
Censor ved Københavns Universitet 1995-2001
Medlem af bestyrelsen for Dommerforeningen 1996-98
Formand for Adoptionsnævnet 1999-2010
Medlem af Den Danske Styrelse vedr. De Nordiske Juristmøder 1999-2005
Formand for Det Finansielle Ankenævn 2009-
Medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Sorø Akademi 2014-
Formand for bestyrelsen for Stiftelsen Sorø Akademi 2020-
Formand for Dommerudnævnelsesrådet 2014-februar 2019
Formand for Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv. 2014-februar 2019
Andensuppleant for formanden for Den Særlige Klageret februar-juli 2017, suppleant fra august 2017
Formand for Den Særlige Klageret 2019-2022

Sidst opdateret: 01. juni 2022