Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

12 jul 2021

Retten i Hjørring

COVID-19: Yderligere lempelser

Justeringerne vedrører brug af mundbind, opford-ring til test og lempelser i forhold til gennemførelse af retsmøder uden for retsbygningen.

De opdaterede anbefalinger bygger på aftalen af 10. juni 2021 om yder-ligere udfasning af restriktioner mv. og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om udfasning af mundbind i det offentlige rum.

Afstandskrav

Retten vil forsat sikre, at der kan holdes mindst én meters afstand mellem personer og mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for smitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.

Brug af mundbind

Retten ophæver generelt brug af mundbind i offentligt tilgængelige gang- og ventearealer i rettens bygninger.

Der kan imidlertid fortsat i en periode være steder og situationer, hvor det kan være vanskeligt at holde afstand, og her kan retten konkret beslutte, at der fortsat skal bæres mundbind.

Test inden retsmøde

Alle brugere opfordres fortsat til at lade sig teste for COVID-19, inden de skal møde i retten. Opfordringen gælder ikke for brugere, der er færdig-vaccineret, tidligere har været smittet eller har opnået beskyttelse fra 14 dage efter første vaccinationsstik.

Retsmøder uden for retsbygningen

Retten gennemfører alle typer af retsmøder uden for retsbygningen under forudsætning af, at gennemførelsen kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt.